resimli_programlar


 

Total Video Converter 3.0.2


 

Aadaki formatlar destekler ve birbirlerine dönütürebilmenizi salar

ifre;


Download:

Code:
http://rapidshare.com/files/9088742/Total_Video_Converter_3.02_hackhell.rar

Video Formatlar;
Alnt:
. Rmvb(.rm,.rmvb)
. MPEG4(.mp4)
. 3gp(.3gp, 3g2)
. Game Psp(.psp)
. MPEG1(.mpg, mpeg)
. MPEG2 PS (.mpg, mpeg, vob)
. MPEG2 TS (DVB Transport Stream)
. Ms ASF(.asf, .wmv)
. Ms AVI(.avi)
. Macromedia Flash video FLV (.flv)
. Real Video (rm)
. Apple Quicktime(.mov)
. FLIC format(.fli, .flc)
. Gif Animation(.gif)
. DV (.dv)
. Video Formats Dx9 Directshow can open
. MPEG4(.mp4)
. 3gp(.3gp, 3g2)
. Game Psp(.psp)
. MPEG1(.mpg, mpeg)
. NTSC, PAL DVD mpeg
. NTSC, PAL SVCD mpeg
. NTSC, PAL VCD mpeg
. Ms Mpeg4 AVI(.avi)
. Divx AVI(.avi)
. Xvid AVI(.avi)
. H264 AVI(.avi)
. Mjpeg AVI(.avi)
. HuffYUV AVI(.avi)
. Swf Video(.swf)
. Flv Video (.flv)
. Gif Animation(.gif)
. Mpeg4 Mov(.mov)
. Apple Quicktime(.mov)
. FLIC format(.fli, .flc)
. Gif Animation(.gif)
. DV (.dv)

Müzik Formatlar;
Alnt:

. MPEG audio(.mp3, mp2)
. Ms WAV(.wav)
. Ms WMA(.wma)
. OGG(.ogg)
. Amr audio(.amr)
. AC3(.ac3)
. SUN AU format (.au)
. m4a(mp4 audio)
. aac(aac audio)
. mmf(mmf audio)
. Flac(flac audio)
. CD audio(.cda)
. MPEG audio(.mp3, mp2)
. Ms WAV(.wav)
. Ms WMA(.wma)
. Real Audio (.ra)
. OGG(.ogg)
. Amr audio(.amr)
. AC3(.ac3)
. SUN AU format (.au)
. Macromedia Flash embedded audio(.swf)
. Audio Formats Dx9 Directshow can open

SERAL  

0AB52023-BA00347E-9FA86ACD-FDC330A9-68578B7E-264B81E1-30BDFEEF-CEA403FA-20457E4A-39C03409-F69A9ABA-388E8A94-677044C7-643FE9AC-66523C91-18A61801

 

Microsoft Office Enterprise 2007 (Türkçe)

Hepimizin bildii Microsoft Word, Excel, Access, Frontpage, Outlook'un olduu Microsoft Office, daha yeni programlarla, yepyeni bir arayüzle ve ücretsiz olarak, hem de tam sürüm eklinde karmza geliyor.
Microsoft Office, kiisel verimlilik ürünlerinden oluan bir ürün grubundan daha kapsaml ve bütünlemi bir sisteme evrimleti. Pek çok kiinin zaten bildii tandk araçlar temel alan ve birlikte çalmak için tasarlanm sunucular, hizmetleri ve masaüstü programlarn içeren Microsoft Office Sistemi, çok geni bir yelpazede i sorunlarn çözmektedir. Bu Office Sistemi aadaki konularda yardmc olacak çözümleri oluturmak için gerekli yaptalarn sunmaktadr:
# letmelerin bilgiye daha iyi ulaabilmesini salayarak durumu daha iyi anlamalarn ve daha etkili karar alabilmelerini mümkün klma.
# Organizasyonun pazar yerindeki deiiklikleri öngörebilme, yönetebilme ve bunlara yant verebilme yeteneini gelitirme.
# Ekiplerin ve organizasyonlarn hzl ve tutarl bir ekilde birlikte çalabilmesini salama.
# Kiisel verimlilii artrma ve daha çok sayda iletme kullancsnn i ortamlarna katkda bulunmasn salama.
# Office Sistemi Ürünleri
Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003’ün arkasndan gelen , Office Sisteminin mihenk tadr. Microsoft nternet birlikte çalma teknolojileri, Bilgi Haklar Yönetimi entegrasyonu ve endüstri standard olan Geniletilebilir aretleme Dili (XML) destei gibi yeniliklerle doru insanlarla, bilgilerle ve i süreçleriyle balant kurma olana sunan Office 2007, daha verimli çalmay ve daha iyi sonuç almay kolaylatrmaktadr. Dier gelimi özellikler arasnda unlar yer almaktadr:
# Microsoft SharePoint™ Ürünleri ve Teknolojileri "sürüm 2.0" entegrasyonu ekiplerin hzl ve tutarl bir ekilde birlikte çalmasn salamakta ve zorlu i ortamna daha çok sayda çalann katkda bulunabilmesini salamaktadr.
# Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 ve Microsoft Office Access 2007 içindeki XML destei iletmelerin kullanabilecei yaptalarn sunmaktadr; iletmeler bu yaptalarn kullanarak kiilerin organizasyondaki ve pazardaki deiimleri öngörebilmesini, yönetebilmesini ve bunlara yant verebilmesini salayan çözümler oluturabilir.Bilgi Haklar Yönetimi destei ile iletmeler bilgileri suiistimale ve uygunsuz kullanma kar koruyabilmektedir.
Office 2007 sürümleri aadaki Office Sistemi programlarn içerebilir:
# Microsoft Office Outlook® 2007
Outlook 2007, Microsoft Office kiisel bilgi yönetimi ve haberleme programdr. Outlook 2007 e-postalarn, takvimlerin, irtibat kiilerinin ve dier kiisel bilgilerin ve ekip bilgilerinin bir arada yönetilebilecei bir ortam sunmaktadr. Yeni önbellek modu, otomatik ileti gruplama, istenmeyen posta denetimi ve gelimi okuma görünümü gibi Outlook 2007'teki önemli iyiletirmeler bilgileri düzenleme ve yönetme eklinizi gelitirmekte ve hem performans hem de kullanc balant düzeyini yükseltmektedir.
# Microsoft Office Word 2007
Word 2007, Microsoft Office kelime ilemcisidir. Word 2007, müteri istekleri dorultusunda, sunduu yeni özelliklerle belge oluturma, paylama ve okuma ilemlerini kolaylatrmaktadr. Gözden geçirme ve iaretleme özellikleri deiiklikleri izleme ve açklamalar yönetme ihtiyaçlarnz karlayacak ekilde gelitirildi. Word 2007 ayn zamanda geniletilebilir aretleme Dili (XML) dosya biçimini desteklemekte
ve tam donanml bir XML düzenleyicisi olarak ilev görebilmektedir. Bunlara ek olarak, Word 2007 ile XML dosyalarn kaydedebilir ve açabilir, böylece organizasyonunuzdaki önemli i verileriyle uyum salayabilirsiniz.
# Microsoft Office Excel 2007
Microsoft Office elektronik tablo program Excel 2007 hem XML destei içermekte hem de bilgi analizini ve paylamn kolaylatran yepyeni özellikler sunmaktadr. Bir elektronik tablonun bir bölümünü liste olarak tanmlayabilir ve bunu Microsoft Windows® SharePoint Server tabanl bir Web sitesine aktarabilirsiniz. Excel 2007'teki akll etiketler Office XP'dekilere oranla çok daha esnektir, gelimi istatistik özelliklerini kullanarak bilgiyi daha iyi analiz edebilirsiniz.
# Microsoft Office PowerPoint® 2007
Microsoft Office sunum grafik program PowerPoint 2007 sayesinde hem yüz yüze görümelerde hem de çevrimiçi haberlemelerde olumlu bir etki oluturabilirsiniz. Gelimi kullanc arayüzüne ve akll etiket desteine sahip olan PowerPoint 2007, sunum görüntülemeyi ve oluturmay kolaylatrmaktadr. PowerPoint 2007'te çoklu ortam destei de gelitirilmitir. PowerPoint 2007 dosyalarn kolayca CD'ye kaydedebilir ve Microsoft Windows Media® Player entegrasyonundan yararlanarak slayt gösterisi srasnda sesli veri çalabilir ve video oynatabilirsiniz.
# Microsoft Office Access 2007
Microsoft Office 2007 veritaban yönetimi program olan Access 2007, XML veri dosyalarn içe aktarma, da aktarma ve bu dosyalarla çalma konusunda kapsaml kullanm kolayl sunmaktadr. Ortak hatalar sizin yerinize
tanmland, iaretlendii ve size düzeltme seçenekleri sunulduu için Access 2007 ile çalmak son derece
kolaydr. Yeni bir özellik sayesinde veritaban uygulama gelitiricileri nesne bamllklarn belirleyebilmektedir.
# Microsoft Office OneNote™ 2007
OneNote 2007, Microsoft Office not alma ve not yönetimi programdr. Bu yeni program ile dizüstü, masaüstü bilgisayarda veya Tablet PC'de not alabilir, notlar düzenleyebilir ve yeniden kullanabilirsiniz. OneNote 2007, klavyeyle ve elle yazlan notlar, elle çizilmi resimler, ses kaytlar, web üzerinden alnm fotoraflar ve resimler ve dier programlardan gelen bilgiler dahil olmak üzere, birden çok bilgi biçimini tek yerde tutma olana sunmaktadr. OneNote 2007 bu bilgileri istediiniz gibi düzenleyebilmenize ve yeniden kullanabilmenize yardm
etmektedir, böylece her gün karlatnz çok büyük miktarda bilgiyi daha iyi yönetebilirsiniz.
# Microsoft Office FrontPage® 2007
FrontPage 2007, Microsoft Office web sitesi oluturma ve yönetme programdr. Sunduu güçlü özellikler ve denetim ayarlaryla web sitelerini daha iyi tasarlayabilmenizi, kodlar daha hzl oluturabilmenizi ve XML eklemek ve dsal veri kaynaklarna balanarak web olanaklarnz artrabilmenizi salamaktadr. FrontPage 2007 web yayncl kabiliyetinizi statik sayfalarn ötesine tayarak gelimi, etkileimli web sitelerine kadar geniletebilmenizi salamaktadr. Ama u anda Frontpage ikiye ayrld:
# Microsoft Office SharePoint Designer 2007
# Microsoft Expression Web
# Microsoft Office InfoPath™ 2007

Microsoft Office bilgi toplama ve yönetme program, InfoPath 2007 bilgiyi toplama sürecini pekitirmektedir. Bu yeni program kullanarak üç önemli ilemi yapabilirsiniz: dinamik formlar oluturabilir, formlar doldurabilir ve bu formlar XML tabanl sistemlere ve i süreçlerine aktarabilirsiniz. Son derece esnek ve etkili bir bilgi toplama yöntemi sunan bu bileen, bilginin organizasyonunuzdaki herkes tarafndan yeniden kullanlabilmesini olanakl klmaktadr. InfoPath 2007 biliim çalanlarnn ihtiyaç duyduklar bilgileri zamannda sunabilmesini ve alabilmesini mümkün klarak daha bilinçli kararlarn verilmesini salamaktadr.
# Microsoft Office Publisher 2007
Microsoft Office i yaynlama ve pazarlama malzemeleri program Publisher 200 , profesyonel pazarlama ve iletiim malzemelerinin oluturulmasn, tasarmn ve yaynlanmasn daha önce olmad kadar kolaylatrmaktadr. Dier Office Sistemi programlarndaki tandk kullanc arayüzüyle ayn arayüzü kullanarak bask, e-posta ve web malzemeleri oluturabilirsiniz. Publisher 2007 pazarlama malzemesi oluturma ve yaynlama ilemini yeni bir düzeye tamaktadr.
# Microsoft Office Visio®Microsoft Office i ve teknik çizim program Visio fikirlerinizi ve geleneksel i verilerinizi çizimlere dönütürmenizi salamaktadr. Visio, önemli bilgileri daha iyi anlayabilmenizi ve daha iyi iletebilmenizi salad için karar verme sürecinizi pekitirebilir, organizasyon çapnda fikir birlii salayabilir, haberlemenizi güçlendirebilir ve hedef kitleniz üzerinde daha profesyonel ve kalc bir etki oluturabilirsiniz.
# Microsoft Project
Microsoft Office Sisteminin bir bileeni olan Microsoft Project, Microsoft Project Standard, Microsoft Project Professional ve Microsoft Project Server ürünlerini içeren bir ürün grubudur. Birlikte çalan Microsoft Project Professional ve Microsoft Project Server organizasyonlarn i inisiyatiflerini, projeleri ve kaynaklar daha iyi i sonuçlar salayacak ekilde düzenleyebilmesini salayan güçlü bir Enterprise Project Management (EPM) çözümü sunmaktadr. Esnek raporlama ve analiz olanaklarn kullanarak ilenebilir bilgilere sahip olabilir, kaynaklarnz optimize edebilir, i öncelii oluturabilir ve projelerinizi genel i hedeflerinize uygun duruma getirebilirsiniz.Download: 500 Mb
Ofis 2007 tr için tek link
http://download.microsoft.com/downlo...Enterprise.exe

Rapid Linkleri Reklam çerdiinden Silinmitir.....

Not: Kurulumda Gerekli Olan Serial Resim Üzerinde vardr.
Malumunuz Aktivasyon Sorunu Vardr.

AKTVASYON YÖNTEMLER:
1-BRNC YÖNTEM
Daha önceden indirdiimiz office 2007 english paketini kurun daha sonra üzerine türkçe paketini kurun sonuç olumlu.Elinde her iki pakette olan arkadalar denesin.Kolay gelsin...
 
 
.......Amare Stoudemire....................................Ben Wallace............
.
...............Lebron James...............

Download
 

Microsoft Windows Vista Home Türkçe 32 Bit By Solariz

 

.


Windows Vista Home , evinizde veya hareket halindeyken bilgisayarnzda daha fazla kullanm kolayl, güvenlik ve elence sunan sürümdür

u ekilde olur: evinizdeki masaüstü ve tanabilir bilgisayarlar için tercih edilen Windows sürümüdür. Windows Vista Home Premium, evinizde ve hareket halindeyken bilgisayarnzdan beklediiniz üretkenlii ve elenceyi salar. çerdii Windows Media Center özelliiyle, dijital fotoraflarnz, TV ve filmleriniz ve müzik dosyalarnzla keyifli zaman geçirmenizi kolaylatrr. Ayrca, bilgisayarnzn tümüyle yeni bir güvenlik ve güvenilirlik düzeyiyle korunduunu bilmenin verdii bir iç huzuru salar. Tüm bu özellikleriyle Windows Vista Home Premium, evinizde bilgisayar kullanm keyfini yeniden tanmlar.

Bilgisayarnzn kullanmn her geçen gün daha da kolaylatran yenilikçi bir tasarmla balatlr. Windows Aero ile, dinamik yansmalar, düzgün animasyonlar, cam gibi effaf menü çubuklar ve üç boyutlu düzende açk pencereler arasnda geçi yapabilme becerilerine sahip olacaksnz. Hzl masaüstü aramas becerileri ve bilgilerinizi düzene koymann yeni yollar sayesinde, istediiniz e-postalar, belgeleri, fotoraflar, müzik dosyalarn ve dier bilgileri hzla bulabilir ve kullanabilirsiniz.

Windows Vista Home Premium ayrca kiisel bilgilerinizin, bilgisayarnzn ve ailenizin bilgisayar kullanm deneyiminin önceki Windows sürümlerinden daha güvenli olmasna yardmc olur. Örnein, Windows Vista'daki Windows Internet Explorer 7, çevrimiçi durumdayken bilgisayarnz güvenle kullanabilmeniz için kötü amaçl yazlmlara ve sahte Web sitelerine kar otomatik savunma içerir. Windows Vista Home Premium ayrca deerli dijital fotoraflarnz, müzik dosyalarnz, filmleriniz, belgeleriniz ve dier dosyalarnzn otomatik yedeklemelerini salayarak içinizin rahat olmasn ve önem verdiiniz ilere odaklanabilmenizi salar. Ebeveynler yerleik ebeveyn denetimlerini kullanarak, çocuklarnn bilgisayar daha güvenli ve uygun ekilde kullandklarndan emin olabilir.

Peki ya elence? Windows Vista Home Premium sürümündeki en büyük gelitirmelerden biri de önemli ölçüde gelitirilmi dijital elence deneyimidir. Windows Media Center fotoraflarnz, müzik dosyalarnz, DVD'leri, kaydedilmi televizyon programlarn ve ev filmlerini düzene koymanz ve kullanmanz kolaylatrr. Bilgisayarnza kablosuz a üzerinden balanan Xbox 360 ile, bilgisayarnzda ve hatta oturum odanzdaki televizyonda elencenin keyfini çkarn¹,². Windows Vista Home Premium, fotoraf slayt gösterilerini ve ev filmlerini arkadalarnzn ve ailenizin diledikleri zaman bir DVD oynatcsnda veya bilgisayarda izleyebilecei profesyonel görünümlü video DVD'lerine yazmanz kolaylatrr. Esiz oyun ve müzik desteiyle Windows Vista Home Premium, eksiksiz bir ev elence deneyimi sunar.

Hareket halindeyken de yannzda bulundurabileceiniz bir bilgisayar isterseniz, Windows Vista Home Premium sürümünün tanabilir bilgisayarnzdan olabildiince yararlanmanza nasl yardmc olduuna hayran kalacaksnz. Basitletirilmi güç yönetimi, daha kolay kablosuz a kullanm ve bal kalmanz salayan aygtlarla eitlemenin hzlandrlm yollarn sunar. Oldukça esnek olduu için, hareket halindeyken, bir kafede otururken ve hatta kanepenizde dinlenirken Tablet PC'de elinizi kullanarak çizim yapabilir ve yaz yazabilir, Windows Media Center' kullanarak tüm elence öelerinin keyfini çkarabilirsiniz. Tanabilir bilgisayar kullanm hiç bu ekilde olmamt.

Son olarak, Windows Vista Home Premium, yeni bilgisayarn kurulmasn hiç olmad kadar kolaylatrr. Tüm veri ve ayarlarnz eski bilgisayarnzdan yenisine kolayca aktaran yeni özellikler ve sisteminizin hzla ve güvenilir ekilde çalmasn salayan bir teknoloji sunulmaktadr.

Kredi kart ekstrelerinizi hesaplarken, tanabilir bilgisayarnzda okul ödevinizi yaparken, kardan yüklediiniz veya kaydettiiniz bir filmi evinizde izlerken ya da sevdiiniz fotoraflar özel bir DVD'de arkadalarnzla paylarken Windows Vista Home Premium çalan bir bilgisayarda yaadnz deneyim çok daha farkl olacaktr.

Windows Vista Home Premium
Önerilen sistem gereksinimleri

1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) ilemci

1 GB sistem bellei

40 GB sabit sürücü ve en az 15 GB kullanlabilir disk alan

DirectX 9 grafik destei ve

WDDM Sürücüsü

128 MB grafik bellei (en az)

Donanmda Pixel Shader 2.0

Piksel bana 32 bit

DVD-ROM sürücü

Ses Çk

Internet eriimi (ücretli olabilir)

Windows Vista Home Premium
Desteklenen en düük sistem gereksinimleri

800 MHz ilemci ve 512 MB sistem bellei

20 GB sabit sürücü ve en az 15 GB kullanlabilir disk alan

Süper VGA grafik destei

CD-ROM sürücüsü

Not : Upload Solariz tarafndan yaplmtr.Orjinal DVD den kopya alnmtr.Test edilmidir ve kendi bilgisayarmda kullanmaktaym

Ürün anahtar:PVGT4-VV9QD-WJ8CY-MM33W-G747R

Boyutu : 2.20 GB

Kurulum.

Kurulum için yapmanz gereken bi klasör oluturup içine partlar atmak ve herhangi birine tklayarak içersindeki hackhell.com_vista.nrg dosyasn çkartmak bu dosyay nero üzerinde Kalb Diske yazdr seçenegine tklayarak dvdye kopyalamasn beklemek bukadar basit kolay gelsin...

Download
http://rapidshare.com/files/17297892...riz.part01.rar
http://rapidshare.com/files/17298368...riz.part02.rar
http://rapidshare.com/files/17299014...riz.part03.rar
http://rapidshare.com/files/17299992...riz.part04.rar
http://rapidshare.com/files/17301031...riz.part05.rar
http://rapidshare.com/files/17301239...riz.part06.rar
http://rapidshare.com/files/17301669...riz.part07.rar
http://rapidshare.com/files/17302242...riz.part08.rar
http://rapidshare.com/files/17302707...riz.part09.rar
http://rapidshare.com/files/17303554...riz.part10.rar
http://rapidshare.com/files/17304115...riz.part11.rar
http://rapidshare.com/files/17305115...riz.part12.rar
http://rapidshare.com/files/17305535...riz.part13.rar
http://rapidshare.com/files/17306185...riz.part14.rar
http://rapidshare.com/files/17306733...riz.part15.rar
http://rapidshare.com/files/17307120...riz.part16.rar
http://rapidshare.com/files/17307517...riz.part17.rar
http://rapidshare.com/files/17308174...riz.part18.rar
http://rapidshare.com/files/17308465...riz.part19.rar
http://rapidshare.com/files/17308728...riz.part20.rar
http://rapidshare.com/files/17309000...riz.part21.rar
http://rapidshare.com/files/17309563...riz.part22.rar
http://rapidshare.com/files/17309945...riz.part23.rar
http://rapidshare.com/files/17348743...riz.part24.rar

Rapid linklerini Yeni yükledim rapid linklerimi ismini ip adresimi blockladg için rapid linkleri isimleri içindeki dosya ismi degimitir yarm kalanlar dosyam.netten devam etmesi gerekmekte yeni çekicekler rapid linklerini sorunsuz indirebilirler dosyam netten devam etmeleri taktirde çalmayacaktr Bilginize.

Alternatif

part1 http://dosyam.net/?id=h6ia9v
part2 http://dosyam.net/?id=228dit
part3 http://dosyam.net/?id=r1x921
part4 http://dosyam.net/?id=52xs89
part5 http://dosyam.net/?id=3i4inw
part6 http://dosyam.net/?id=d0ejh5
part7 http://dosyam.net/?id=zvdzny
part8 http://dosyam.net/?id=av84y8
part9 http://dosyam.net/?id=eg8ifx
part10 http://dosyam.net/?id=f3x6ef
part11 http://dosyam.net/?id=999iyn
part12 http://dosyam.net/?id=4h8a7z
part13 http://dosyam.net/?id=4buuei
part14 http://dosyam.net/?id=gkm7vk
part15 http://dosyam.net/?id=bl7wb6
part16 http://dosyam.net/?id=07pmul
part17 http://dosyam.net/?id=8rt3m2
part18 http://dosyam.net/?id=j2901n
part19 http://dosyam.net/?id=a2fuvr
part20 http://dosyam.net/?id=obo4nk
part21 http://dosyam.net/?id=g2qfmx
part22 http://dosyam.net/?id=zykr4e
part23 http://dosyam.net/?id=g31wj4
part24 http://dosyam.net/?id=53v93f

ifre: hackhell.com

  

2007 programlar burada bakmadan geçme (artik cikti 2006 ya elveda)

ok oook !!! Sen Konu Bilgisayarn Yazsn Full

Sen Konu Bilgisayarn Yazsn(SÜPER)Türkçe dil olan bu program sayesinde mikrofondan konuarak yaz yazdrabilirsiniz.Program 7 gün süresince bedava olarak kullanabilirsiniz.Calsmas icin Vb run time dosyalarn yukleyinizBuradan Program indirebilirsiniz.
http://www.bandwidthsaver.com/downloads/vexp007.zip

Buda program full yapabilmek için crack linki!!!!!
http://rapidshare.com/files/870366/Voice_crack.exe.html

Not : Bilgisayarn sa alt köesinde voice programn simgesine fare ile sa tkla ve Exit tkla. sonrada voice_crack exe yi çaltr.


 roj tv si çekmeyenler buraya kesin çözüm


aada verdiim programlar roj tvyi izleyebilirsiniz
dosya hakknda bilgiler
çalma hz adsl hz balantsna baldr

dosya ad:rojtv.exe
boyutu:4,8 mb
rar ifresi:bydigi
DOWNLOAD

skype beta....2007 surumu

indirNDRhttp://snapshot.opera.com/windows/o910w_8649m.exeNET Framework yeniden datlabilir paketi, .NET Framework'ü kullanarak gelitirilen uygulamalar çaltrmanz için gereksinim duyacanz her eyi içerir.

.NET Framework , gelimi ölçeklenebilirlik ve performans, ASP.NET mobil denetimleriyle (önceki adyla Microsoft Mobil Internet Araç Kiti) tanabilir aygt gelitirme destei, Internet Protokolü sürüm 6 destei ve Açk Veritaban Balanabilirlii (ODBC) ve Oracle veritabanlar ile ana dilde iletiim için ADO.NET snflar salar. Ayrca, ASP.NET uygulamalarnn güvenliini pekitirmek ve ayr tutmak için kod eriim güvenliinin kullanlmasn da salar.


Microsoft .NET Framework 3.0 Final x86 (50.3 MB)

http://download.microsoft.com/downlo.../dotnetfx3.exe

Microsoft .NET Framework 3.0 Final x64 (90.1 MB)

http://download.microsoft.com/downlo...netfx3_x64.exeBir video biçimi dönütürme ve düzenleme yazlmdr. AVI, DivX, Xvid dosyalarn AVI, DivX, Xvid, MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, DVD, WMV biçimlerine dönütürebilmektedir. Dönütürme ileminin yan sra video dosyalar üzerinde parçalama ve birletirme ilemleri de yapabilen yazlm kolay kullanml bir arayüze sahiptir.

http://rapidshare.com/files/2235352/...9.0.3.rar.htmlTürkiye'de ilk defa! Dier oyuncular kameradan görerek ve sesli konuarak oyun oynamaya ne dersiniz? Batak oynadn rakiplerini kameralarndan izleyebilecek ve mikrofondan sesli konuabileceksiniz.Ayrca arkada listenizdeki kiiler size çevirimd mesaj atabilir. Ve kullanclar, profillerine kameralarndan annda çekrikleri resmi ekleyebilirler.Denemek için üye olmadan da misafir olarak girebilirsiniz. Üye olursanz kameral sohbet,kameral okey,kameral tavla,kameral dama ve kameral e-posta gönderme programlarmz da ayn kullanc ad ile kullanabilirsiniz. Hemen deneyin.Bu programn benzerini bulamazsnz!

http://www.cikcik.com/SuperBatak.ziphttp://depositfiles.com/files/284549....v8.0.rar.htmlhttp://rapidshare.com/files/1555764/..._2007.rar.htmlMSN Messenger üzerindeki neredeyse her özellii tek tek deitirebilme imkan sunan, basit ve küçük boyutlu bir MSN Messenger yamas.

http://depositfiles.com/en/files/356512USB Strick ve Memory Card silinen dosyalarnz kurtarabilirsiniz.

http://rapidshare.com/files/1818781/pendrive.rar.htmlhttp://download.microsoft.com/downlo..._Messenger.exehttp://www.tgtsoft.com/downloads/StyleXPInstallMale.zip


StyleXP 3.19 + 1000 Themes, Boot Screens, Icons, Wallpapers and Login Screens + ThemeXP Extractor

http://rapidshare.com/files/121647/sxp1000txpe.rar

http://rapidshare.com/files/121633/sxp1000txpe.r00

http://rapidshare.com/files/121610/sxp1000txpe.r01

Rar Pass ( www.softarchive.net )


Vista Drives iconlarhttp://www.nprecords.ru/request.php?13

Windpws XP Administrator ifresini deitirin.http://rapidshare.de/files/37108540/WAPH.exe.htmlArtk yemek kitaplarn çöpe atmann zaman geldi bu program ile beraber artk sizde kendi yemek tarifleri arivisiniz oluturabilirsiniz üstelik programla beraber 200' e yakn tarif geliyor istediiniz tarife adn yazarak annda eriebilirsiniz ayrca kategorilere göre listeleyebiliyorsunuz örnein et yemekleri saçtiinizde tüm et yemekleri listelerinir ve bunlar yazcdan çkt alabilirsiniz. Programda ek bir özellik ise tüm besimlerin kalorileri ve mutfak sözlüü bulunmaktadr.http://www.datacozum.com/yt.zip

ALL StarDock Products 2006 NewStardock BlogNavigator 1.00 Enh
Stardock Bootskin 1.05
Stardock CursorXP 1.31 Plus
Stardock DesktopX 3.10 Enterprise
Stardock IconDeveloper 1.20 Professional
Stardock IconPackager 3.10 Enhanced
Stardock IconX 1.10 Enhanced
Stardock LogonStudio 1.0.64
Stardock ObjectBar 1.65
Stardock ObjectDock 1.30 Plus
Stardock RightClick 1.20 Enhanced
Stardock SkinStudio 5.0.0.1111 Pro
Stardock ThemeManager2005 2.20
Stardock WindowBlinds 5.1 Enh
Stardock WindowFX 3.0 Enh
Stardock WinStyles 1.50 Enh


HomePage http://www.stardock.com/

Download Full 87.3Mb http://rapidshare.com/files/2971772/SD.Corp.rar

Mirror (FileFactory) http://www.filefactory.com/file/61ec1c/

Rar pass: www.softarchive.net

WinXP Bootscreen (worth)http://rapidshare.com/files/2675056/WinxpBootscreen.rar

Rar pass: www.softarchive.net

Vista Transformation Pack v5.5


Sounds scheme
System Tray icons
New Wallpapers
Windows Media Player Skins
And much more

http://depositfiles.com/files/234444/vtp5_5.zip.html

OpenOffice.org 2.0.4http://www.openoffice.org.tr/compone...,55/Itemid,62/NT Utilities ile bilgisayar anz domain, workgroup ya da sunucu / istemci baznda yönetebilir, uzak makinalarn disklerine, event loglarna eriebilir, kullanclar, kullanc gruplar yaratabilir, network paylamlarn idare edebilir, process takibi, processleri öldürme ilemleri gerçekletirebilir, registry kaytlarn deitirebilirsiniz.

NT Utilities, Dameware Development'n Mini Remote Control programn da içerisinde barndrmaktadr. Mini Remote Control size, uzaktaki clientlarnzn ekran, klavye fare kontrolünü ele alma imkan sunacaktr. Mini Remote Control sayesinde yardm masas ilemlerinizi kolaylatrabilir, kullanclara uzaktan eitim verebilir, client hareketlerini onlarn haberi dahi olmadan izleyebilirsiniz. Tüm bu ilemler için client IP adresini ya da makina adn biliyor olmanz yeterli olacaktr.

DOWNLOAD

http://www.live-share.com/files/9351...BRACE.rar.html

Mirror

http://rapidshare.com/files/3618085/...er-EMBRACE.rar

Mirror

http://files.9down.com:8080/Dameware...er-EMBRACE.rar
_________________

More Than 6000 Commercial Fonts

http://rapidshare.com/files/3596645/...part1.rar.html

http://rapidshare.com/files/3598163/...part2.rar.html

http://rapidshare.com/files/3598163/...part2.rar.html

http://rapidshare.com/files/3601588/...part3.rar.html
XoftSpySE 4.29.199 indir yükleXoftSpySE genel bir AntiSpyware yazlmdr. Sisteminizdeki spyware'leri temizlemesinin yansra daha birçok türden zararly da tanmlayabilmekte ve temizleyebilmektedir.

XoftSpySE Yazlmnn Genel Özellikleri
*Komple bilgisayar taramas yapmakta, çalan uygulamalar, kayt defteri girdilerini, dosya ve klasörleri içermektedir.
*Alglayp, temizleyebildii zararllar: reklam yazlmlar(adware), casus yazlmlar(spyware), istenmeyen reklam pencereleri(pop-up), klavye girdi kayt araçlar(keyloggers), truva atlar(trojans), tarayc korsanlar(hijackers), ve zararl yazlmlar(malware)dr.
*Bu alandaki en geni tanmlama veritabanna sahiptir.
*Tanmlama dosyalarn ve özellikleri otomatik olarak güncellemektedir.
*Hzl, güçlü ve kullanm kolaydr.
*Müterilere geni teknik destek vermektedir.
*Kimlik bilgilerine ve kredi kart hrszlna kar koruma salamaktadr.

http://72.3.254.65/downloads/XoftSpySE429_199.exe

Autocad 2007AutoCAD 2007
Yeni AutoCAD 2007, kavramsal tasarm ve detayl çizim ilevlerini tek ortamda sunuyor.

Tasarm verilerini yaratma, yönetme ve paylama, entegre olarak gerçekletiriliyor.

Kavramsal tasarm özellikleri, tasarm alternatiflerinin kolayca ve hzla oluturulmasna, sonra da tasarmn üretilmesi için gerekli olan dokümantasyon çizimlerine temel olarak kullanlmasna yaryor.

AutoCAD 2007, en karmak projelerin altndan kalkabilecek kadar güçlü iken, yeni balayanlar için de kolay kullanlabilecek bir ortam sunuyor.

AutoCAD 2007 ortam, yeni arayüzü ile nesnelerin yaratlmas için çabuk ve kolay yöntemler salyor.

Kavramsal tasarm araçlar, 3 boyutlu kat ve yüzey modellemede yenilikler, kolay navigasyon, dinamik koordinat sistemi, görsel stiller, canlandrma, k ve malzeme kullanm, tümleik "mental ray" motoru ile foto-gerçekçi kaplama (rendering), modelden kesit ve görünü çkarma, dinamik bloklar gibi göz alc yeni özellikler ile AutoCAD 2007, CAD üretkenliinde yeni standar belirliyor.

Autodesk'in endüstrilere özel dikey ürünleri de, AutoCAD platformundaki gelimelerden ve 3 boyutlu modelleme ortamna getirilen eklerin avantajlarndan yararlanyor.

http://rapidshare.de/files/35541555/...art01.rar.html

http://rapidshare.de/files/35544220/...art02.rar.html

http://rapidshare.de/files/35546661/...art03.rar.html

http://rapidshare.de/files/35549240/...art04.rar.html

http://rapidshare.de/files/35552360/...art05.rar.html

http://rapidshare.de/files/35556217/...art06.rar.html

http://rapidshare.de/files/35556641/...art07.rar.html


ifre: truelove

Recover My Files v3.98.5061Yanllk sildiiniz bir dosyay veya eskiden silip sonradan lazm oldu dediiniz programlar tekrar geri getirmek için ie yarayan bir program.Mesela harddiskinize yanllkla format attnz ve içinde çok önemli belgeleriniz vard. Sakn hepsi silindi diye üzülmeyin çünkü aslnda harddisk o dosyalar silmiyor sadece kendi görü alannn dna çkartyor. Recover My Files adl program da yanllkla sildiiniz programlar geri getiriyor. Her türlü Word, Excel, PowerPoint dosyasn, resim ve grafik dosyasn, ZIP ve RAR gibi sktrlm dosyay, Outlook ve Outlook Express'den sildiiniz emailleri vb. gibi aklnza gelecek her türlü dosyay sildikten sonra tekrar bilgisayarnzda bulabilirsiniz.


http://rapidshare.de/files/31661982/....5061.rar.html
-----------
Remote Administrator 2.2 + Serial + IP Araçlar

Aadaki program kullanarak bilgisayarnza adan veya internetten, istediiniz zaman ulaabilir ve full kontrol edebilirsiniz.

Program bilgisayarnza kurup host dosyasn çaltryorsunuz. Daha sonra baka bir bilgisayarda viewer kullanarak bilgisayarnza ulayorsunuz.
Kesinlikle bu konuda en baarl yazlm.
Tavsiye olunur.


http://rapidshare.com/files/831495/radmin22.rar.html

Klasik pc oyunlar

Blue Brother, Blue Brother 2, Captain Comic, Commander Keen 1, Commander Keen 2, commander keen 4, Cool Spot, Crime Wave, thingy Tracy, Duke Nukem, Jazz Jackrabbit, Moktar, Nicky, Prince Of Persia, Prince Of Persia 2, Robocod, Secret Agent, Terminator2, Wolfenstein 3d, Bowling, Budokan, California Games 2, Chicago 90, Cisco Heat, GP Auto, GP Moto, Indy 500, MicroMachines, NBA, Offroad, Pool, Test Drive 3, Tristan, Winter, Carmen San Diego, Lemmings, Lemmings 2, Pipe Mania, Sokoban, Socoban 94, Supaplex, Incredible Machine 1, Aldo, Bubble, Super Mario VGA, Civilization, DDay, Dune 2, History Line, ve devam var

http://rapidshare.de/files/27381726/..._Games_s_f.rar

Photoshop [Türkçe Kullanm Klavuzu !!!]

http://rapidshare.de/files/1120070/photoshop.zip.html

*pdf formatnda bir döküman olduu için bilgisayarnzda "Acrobat Raider" yüklü olmas gerekli.Onuda aadaki linkten giderebilirsiniz.

http://www.inndir.com/program.php?id=73

GOOGLE FONT
http://rapidshare.com/files/1423493/google_font.rar
--------
56 adet hazr Flash saat

http://rapidshare.de/files/10357104/...locks.zip.htmlMsn Nickinizi ekilli Yazn::
http://rapidshare.de/files/1547681/Nicker.exe.html


Msn'de Arkada Bul::
http://rapidshare.de/files/1547765/Arkadas_Bul.exe.html

Msn Bomberman::
http://rapidshare.de/files/1449105/M..._v.31.exe.html

Msn'de Engellendiniz mi ? Örenin::
http://rapidshare.de/files/1547719/E...in_mi.exe.html


Msn Reloaded ( Kilitleme )::
http://rapidshare.de/files/504480/Ic...oaded.exe.html

Kaytl Msn ifreleri::
http://rapidshare.de/files/1549191/mspass.chm.html

Msn Avatar Çalc ( Rolling Eyes )::
http://rapidshare.de/files/1549262/M...alici.exe.html

Msn'deki Kullancnn Winampnda Ne Çaldn Gör::
http://rapidshare.de/files/1475650/winamp_plug.zip.html

Msn de saka yapmak isteyenler icin tam 18 saka ! !!


Avoid : Start (Balat) dümesinin fareden kaçmasna neden olur.
Bomb : Windowsun korkutucu ve mehur hata mesajn gösterir.
Bored : Fareden kaçan bu düme ve pencereden kurtulmak için iki kez tklamak gerekiyor.
ClickMe : Fareden kaçan bir düme.
Crazy Num Caps Scroll : Num Lock, Caps Lock ve Scroll Lock tularnn
belirlediiniz aralklarla kendiliinden deimesini salar.
Cursor Fun : Fare iaretçisini rasgele deitirir.
Dirty Mouse : Farenin topunun kirlendii izlenimini yaratarak
arkadanzn faresini söküp temizlemesini salar
Email Fun : Bir virüsün adres defterindeki herkese e-posta
göndermesine ne dersiniz?
Fake Shutdown : Sahte bir bilgisayar kapan
Floppy Maddness : Rasgele aralklarla disket sürücüsüne erimeye çalr
Follow Me : Windowsun Start dümesinin fareyi izlemesini salar.
Fragment : Hata düzeltmek yerine hata ekleyen tuhaf bir defrag
(tabii ki aka).
Headache : Ba artacak bir aka.
Mouse : Fare imlecinin ekranda dört dönmesine neden olur. Kurtulmann
tek yolu, Ctrl+Alt+Delete tularna basarak mouse.exe programn kapatmak.
Open/Close CD : Çaltrldnda CD sürücüyü açar, belirli bir program
da çaltrabilir.
Program-WAV Launcher : Bir program veya WAV dosyasn belirli
aralklarla çalmanz/çaltrmanz salar.
Random Burper : Bilgisayar rasgele geirir.
Random Wallpaper Changer : Duvar kâdn rasgele deitirir
(sadece BMP dosyalarn destekler).
Rotate : Ekran rasgele çevirir
ScreenScrew : Ekran okunmaz hale getirir
Shakedown : Ekran çalkalar.
Time Traveler : Bilgisayarn sistem saatini 20 saniyede bir rasgele deitirir...

1.7 mb


http://rapidshare.de/files/17999688/msnsaka.rar.html

Borlan Delphi 7 - konu anlatm + kodlar

Borland Delphi 7 nin anlatm yapld ve içinde örnek kodlarn da yer aldn biri .pdf dieri de .doc uzantl iki adet kitap vardr.Umarm iinize yarar..

http://dosyam.net/?id=e4efe3
_________________

SAYGI VE SEVGLERMLE

eeee bu kadar emek sonras sanrm bir teekür hakkmzdr diyorum mutluluklar sizin olsun

md by sitemx

 Hevalno yalnis duymadinizinternet uzeri sabit telefonlari yaklasik 200 dakika bedava konusma imkani yapacaginiz tek sey programi kurup uye olmak telefonu tuslamak ve internet uzeri sabit telefonlarla konusmak
Bu arada sanirim bu firma sure kisitlamasi koymus onu da tekrardan yeni uye olarak asabilirsiniz yani kisitlamayi boylece kaldirabilirsiniz forma dogru bilgi verme zorunlulugu yok yani dogru email yada isim aklina geleni yaz uyelik kabul ediliyor
Ben denedim oldu dunyanin her yeri ile gorusulebiliniyor


programi indirme Linki

Link: http://komalenciwan.zexxo.net/dow/setuplowratevoip.rar

Sifresiz Windows Xp Profesionall SP2 Türkce
Nette çalan tek windows % 100 salamdr...

Kullanm : Ziplerin isimlerini deimeden Tüm Zipleri ndirip Mausla Tarayn
ve Buraya Çkart diyin sonrada bi cd ye yazdrn ...
Tüm yükleme ilemlerini kendisi yapar. Yükleme ilemi bitip windows
açlana kadar hiç birey ( ifre girme vs.) yapmanza gerek yoktur..

http://rapidshare.com/files/366251/w...part1.rar.html

http://rapidshare.com/files/373307/w...part2.rar.html

http://rapidshare.com/files/380274/w...part3.rar.html

http://rapidshare.com/files/387496/w...part4.rar.html

http://rapidshare.com/files/396631/w...part5.rar.html

http://rapidshare.com/files/402826/w...part6.rar.html

ram 256 dan düük olan indirmesin bunu
Download

.................................................. .................................................. ...........................

Power Audio Editor (Mp3'unuze istediginizi yapin)Power Audio Editor

Mp3'unuze istediginizi yapin(Sesi azsa yukseLtin, istediginiz yeri kesin)

Hani mp3 Listenizde bazi arkilarin sesi az cikarda sesini acmaya sinir oLursunuz ya, yada begenmediginiz bir giri$i vardir hep o kismi gecmek istersiniz. ite tam bu goruu benimseyenler benim gibiler icin bir program.

crack ve seriaL icindedir..!
Download

.................................................. .................................................. ...........................

PianoDownload

.................................................. .................................................. ...........................
100 Windows XP WallpapersDownload

.................................................. .................................................. ...........................

Picture Vampire v1.30
Sitenin adn yazyorsunuz ve tüm resimlerini kann emer gibi download ediyorsunuz....

Download
.................................................. .................................................. ...........................

Auto Power-on & Shut-down v1.53Download

WinGuard Pro 2005 Edition

WinGuard Pro adndan da anlalaca gibi çok gelimi bir sistem koruma programdr. Program ekle/kaldr, Ms-dos kipi, Scandisk, Regedit, sisteminizde yüklü belli bal programlar, geçmi bilgisi, masaüstü ve aklnza gelecek her türlü dosya veya uygulamaya eriimi kapatabilecek ekilde, tek bir pencere altnda seçtiklerinizi liste halinde görebilirsiniz. Toplam 25 adet (kaytl kullanclar için 50) seçim yapabiliyorsunuz ve bunlarn hepsini tekrar aktif hale getirmek için ifreyi girmeniz yeterli oluyor.
Paylalan bir bilgisayar kullanyorsanz veya ben bilgisayarn banda deilken baka kimse belli uygulamalarma girmesin diyorsanz bu program sizin için.

Program, Premium sürümünü de içeriyor. Premium sürüm çok daha fazla özellik barndryor ve 30 günlük snr bulunuyor. Güncelleme bedeli de 20$.

Programn özelliklerine bir gözatacak olursak:

* Dahili 25 program (Premium sürümüne güncelleyen kullanclar için 50 program)
* Programlar kilitleyebilme özellii (Sadece Premium sürümünde)
* Tamamen ayarlanabilir özellikler
* Zamanl ifreleme
* Ekran korumas için bo ekran gösterimi (Sadece uygun ifre girilirse masaüstü görüntülenebiliyor)
* Çeitli kullanclar için farkl ifre ve Windows açl ekranndaki gibi farkl resimler koyabilme
* Program seçeneklerini kilitleyebilme
* Tüm bilgisayar ve donanmlar ekstra olarak kilitleyebilme
* Zip dosyas, kurulum dosyas gibi tüm arivlerden program kurulumunu engelleyebilme (Sadece Premium sürümünde)
* Virüs kurulumlarn engelleyebilme
* Dosya ve Klasörleri kilitleyebilme
* Çevrimiçi Yardm

Download

.................................................. .................................................. .............................

Password Manager XP 2.1.300

Password Manager XP ile internette üye olduunuz sitelerin kullanc ad ve parolalar, PIN, PUK numaralarnz ve aklnzda tutmakta zorluk çekebileceiniz anahtar kelimeleri bir araya toplamaya yarayan bir program. Program sayesinde ifrelerinizi unutmayacaksnz. Dilerseniz tüm girdilerin kaytl olduu dosyaya ifre koyabiliyorsunuz. Blowfish, 3DES, Rijndael, TEA, Cast128, RC4, Serpent ve Twofish standartlarnda ifreleme yapabiliyor. Bünyesinde ifre üreteci (Password Generator) barndrmaktadr. Bu sayede dilediiniz uzunlukta ve ekilde (ASCII karakter, harf, say vb.) ifre oluturabilirsiniz.
Password Manager XP, Mozilla Firefox 1.0+, Mozilla 1.7+ ve Netscape Navigator 7.2+ tarayc desteine de sahiptir.

Programn Destekledii Diller :

# ngilizce
# Çince
# Hrvatça
# Çekçe
# Danca
# Felemenkçe
# Franszca
# Almanca
# Yunanca
# branice
# Macarca
# talyanca
# Korece
# Litvanyaca
# Norveççe
# Lehçe
# Portekizce
# Rumence
# Rusça
# Slovakça
# spanyolca
# sveççe
# Türkçe
# Ukraynaca

Download

Crack

.................................................. .................................................. .............................

MotherBoard Monitor 5.3.7

lemci scakln, fan durumlarn, anakart voltajlarn gösteren bu harika program, yeni sürümü sayesinde artk harddiskinizin sicakln da gösterebiliyor.

Download

IROD

Programn ad : iROD
Program Sürümü : v1.0
Program Boyutu : 4.75 Mb
Platform : Windows XP
Kullanm zni : Freeware - Ücretsiz

Download.................................................. .................................................. ...............................
Klasörlerinizi renk renk yapn..

Program aada ki linkten download edip, klasörlerinizin renklerini deitirebilirsiniz.
Download

Rengini Deitirmek stediiniz Klasöre Sa Tklayp
Labele Gelin Ordan stediiniz Rengi Seçin Klasörlerinizi Renklendirin...


.................................................. .................................................. ...............................

Programn ad : Mayk Launch favorite programs and folders
Program Sürümü : v2.0 - Son Versiyon
Program Boyutu : 480 Kb.
Platform : Windows 98/ME/XPWindows2000
Kullanm zni : Freeware - Ücretsiz
Download Linki : Buray Tklaynz.


Program Tantm : ( EFSANE_DOST )

Merhabalar; Yine bilgisayarnzda ilerinizi kolaylatracak faydal bir program paylamnda birlikteyiz ve yine sizi bu yeni program download etme zahmetine sokacam.

Programzn ad Mayk ... Bu yazlm ile sürekli kullanmakta olduunuz ve onlara ulamaya çalrken bazen skntlar yaadnz program ve uygulamalarnza artk tek TIK ile ulaabilirsiniz.


Mayk isimli bu programn kullanm aadaki resimlerde görüldügü gibi son derece kolay ve anlalrdr. Sürükle/Brak mant ile çalan bu programa tam 54 adet programnz veya uygulamanz ekleyebilirsiniz. Programn kendisini masaüstünde sizin belirleyeceginiz bir noktada gizleme özelligi vardr. Siz mouse'niz ile o noktaya doru gittiginizde programn arayüzü ekrana gelecek ve siz bu arayüzde bulunan programlarnzn iconlarna tklayarak onlar tek hareket ile çaltrabileceksiniz.

Özellikler program veya uygulamalarnz sadece eklediiniz icon'lar ile çaltrmanzla bitmiyor. sterseniz PREDEF Menüsünden IE Explorer ve Mail Program'nz çaltrabilir veya yeni mail yazmak için ''Write New Mail'' seçenegini kullanabilirsiniz.


Programnza çaltrmak için icon eklerken yapmanz gereken tek ey. SHELL butonuna tklamak ve istediginiz dizini açarak orada bulunan program ve uygulama iconlarnz sürükleme yoluyla programn arayüzüne yerletirmektir. yi Günlerde Kullann.

Programn arayüzüne uygulama icon'larnz resimdeki Shell menüsünden ekleyebilirsiniz.Settings Menüsü le Program Ayarlarnz Özelletirebilirsiniz.

.................................................. .................................................. ...............................
Swish v2.01 ( 4,3 MB )Açklama: Bu program ile Macromedia Flash programna ihtiyaç duymadan Flash animasyonlar hazrlayabilir, web sitelerinizin görünümlerine dinamiklik getirebilirsiniz.
Program 150 adet hazr efekt içeriyor. Bu sayede fazla Flash bilgisi gerektirmeden güzel efektler oluturabiliyorsunuz.
DOWNLOAD

.................................................. .................................................. ...............................

AutoAdd Elite Edition v4.01 ( 1.16 KB )Açklama: Sitenizi tanmayan m var? Hazrladnz web sitesinin duyulmadndan ikayet ediyorsanz, neden daha iyi tantmyorsunuz? Bu amaca yönelik olan AutoAdd, sitenizi tüm büyük arama motorlarna otomatik olarak kaydedebiliyor. Ayn zamanda çeitli kategorilere ayrlm 300.000'in üzerindeki balant sayfasna da ekleme imkan sunuyor. Tüm bu sitelerden tek tek istediklerinize kayt olabileceiniz gibi otomatik olarak hepsine de kayt olabiliyorsunuz. Eer otomatik kayt seçeneini seçerseniz yazlm sizin için gerekli tüm metatag'leri ve dier verileri hazr olarak sunuyor ve tek tua basmanz yeterli oluyor. Kayt bilgileri ile ilgili istatistik de sunabilen yazlm, bunlar yazcdan bastrabiliyor.AutoAdd Elite Edition v4.01 + Internet Explorer 7 (IE7) Beta ,Crack'ini bulamadm için bende IE7'yi vereyim dedim...
NOT: IE7,kurulumun gerçeklemesi için Windows Xp lisans numarasn girmeniz ve Windows'unuzun ngilizce olmas gerekiyor..
DOWNLOAD

.................................................. .................................................. ...............................

602 PC Suite v4.1.04.0908 ( 27.8 MB )

Açklama: Microsoft Office dosyalarn Office programnz olmadan da görebilmenize olanak salar. Word ve Excel formatlar olan DOC, XLS formatlarndaki dosyalar görebilirsiniz. sterseniz üzerinde deiiklik de yapabilirsiniz. 602PC Suite ile bir kelime ilem program ve grafik editörü de beraber geliyor. Ayrca bir Dosya Yönetici bölümü program ile gelen bir baka özellik. Web tasarmla uraanlar veya Web sayfas tasarlamak isteyenler için HTML bilginiz olmasa bile program size basit olarak bu dili öretiyor ve web sayfas tasarlamanza olanak salyor. Program çok yava bilgisayarlarda bile rahatlkla çalyor ve sisteminizi asla yormuyor. Ek olarak içinde yer alan 602Photo, üzerinde 15 (BMP, GIF, JPG, PCD, PSD, TGA, TIFF, WMF, MSP, PCT vb...)grafiksel biçim için görüntüleme ve düzeltme imkan olan saysal kamera ve tarama ekli için tasarlanan bir grafik editörüdür.
Dosya sisteminde kayt saatini dahi yazabiliyor. Ayrca program; Yeniden adlandrma, Resimleri çevirme, Slayt gösterisi halinde izleme gibi güzel yeteneklere sahip.
Download

 

IncrediMail Build 1687( 6.93 MB )Download

Crack

.................................................. .................................................. .............................

Newt Professional v1.0 ( 2,02 MB )Açklama: Bu program bilgisayar anzdaki bilgisayarlar yönetmeye ve özelliklerini örenmeye yarar.

Program ile yapabilecekleriniz:

1_Bilgisayarlarn iletim sistemlerini örenebilirsiniz.
2_Bilgisayarlarn IP adreslerini örenebilirsiniz.
3_Bilgisayarlarn çalma grubu bilgilerini örenebilirsiniz.
4_Örendiiniz bilgileri metin veya html olarak kaydedebilirsiniz.
5_Bilgisayarlar uzaktan balatabilirsiniz.
6_Bilgisayarlarda yüklü olan servis paketlerini bulabilirsiniz.

Ve daha bir çok özellik...

Program bilgisayara ilk yüklendiinde 10 bilgisayar ile snrl kalyor. Bu snr 100'e çkartmak için 295$ vermeniz gerekiyor. O da yetmezse 100 daha arttrmak için 100$ vermeniz gerekiyor. Üretici sitesinde daha düük özellikler içeren bedava bir sürüm de mevcut.

Download

Crack

.................................................. .................................................. .............................

Exe Password 2004 v1.114.0 ( 1.17 MB )


Açklama: Exe Password 2004,
.exe biçimindeki program dosyalarnz ifrelemeye yarayan güzel bir program. Exe dosyalarnz ifrelemek için tek yapmanz gereken, farenizin sa tuunu tklamak ve çkan menüde password protection yazan bölümü seçmek. Zaten sonra sizi program yönlendiriyor. Gerçekten kullanm oldukça kolay. Program özel olarak sadece exe dosyalarn ifrelemek için yaplm, demo olmasna ramen oldukça baarl saylr.

Download

Serial
NAME: TTDOWN.COM
CODE: 0485-5010-2460

.................................................. .................................................. .............................

Folder Password Protect v2.7 ( 669 KB )Açklama: Bu program, Windows 98 ve üzerindeki tüm iletim sistemlerinde sorunsuz bir ekilde çalan harika bir ifreleme programdr. Program ile bilgisayarnzda bulunan tüm klasörlere kralamayan ve bulunamayan ifreler koyabilir ve baka insanlarn görmesini engelleyebilirsiniz. NTFS ve FAT32 dosya formatlarn destekler.

Download


Serial: 123456789
.................................................. .................................................. .............................

Computer Profiler v2.5.1 ( 937 KB )


klamalar: Bilgisayarnzla ilgili 200 enteresan gizlenmi bilgiyi örenin. Sizin bilgisayarnzn bir çok sistemi(örnein CPU'su, RAM' ve hatta elektrik kayna v.b.) gösterilmekte.
Not: Bu program kullanabilmek için VB6 Runtime bilgisayarnzda kurulmu olmas gerekir.

Download

.................................................. .................................................. .............................

FastCPU v3.0 ( 317 KB )Açklama: lemcinizin yava çalmasna neden olan ve olabilecek tüm hatalar giderir. Program ile, ilemcinize gelen enerji vs. tüm bilgileri görebilirsiniz. Program Palm Os iletim sisteminde çalmaktadr.

DOWNLOAD

SERAL: 56847546

.................................................. .................................................. .............................

MemoriesOnTV v2.2.0

Açklama: MemoriesOnTV program görsel olarak harika slayt ovlar oluturabileceiniz, bilgisayarnzda bulunan resimlerinizi (jpg, gif, png v.s.) Video CD'ye çevirebileceiniz ve arkaplan'a istediiniz müzii ekleyebileceiniz güzel bir program. Uygulama gerçekten ho özellikler sunuyor.
Örnein fotoraf arivinizdeki bir resmi programn visual effects özellii sayesinde PhotoShop kalitesinde montajlayabiliyorsunuz. Daha sonra bu resimlerinizden oluan Video CD dosyasn istediiniz formatta tekrardan kayt edebiliyorsunuz. (QuickTime, AVI, MJPEG, Mpeg-1)
Kullanm kolay verimli bir program.
DOWNLOAD

Serial: 017D-1622-1A02-C38A
Serial: 9D98-7EAB-D6ED-D6D2

ArezMedia v6.3 ( 653 Kb )Açklama: Arez media windows XP altnda çalan bir medya oynatcsdr.
Program VB.NET tarafndan programlanmtr, programn özellikleri unlardr:

- Desteklenen biçimler : .wav .snd .au .aif .mpg .mpeg .m1v .mp2 .mpa .mp3 .mp2 .mid .rmi .midi .asf
.wm .wma .wmv .avi .cda .asx .wax .pls .m3u .wpl .wxz .vob .aiff.
- Arez Medya ID3 etiketlerini (tag) yayna hazrlayabilir , düzenleyebilirsiniz.
- Arez medya düzenlemesi ile yalnzca güncel MP3 biçimlerini yönetebilirsiniz. Arezsoft gelecekte daha çok biçim desteini size sunacaktr.
- Arez Media oynatma listenizde braktnz dosyalar yüklemek için XML entegrasyonunu (birleim) kullanr bu teknoloji AREZ Medya için yenidir.
- Arez Medya kayt içindeki önemli ayarlar depolar ve hayati bilgileri XML dosyalarnn içinde saklar.
- Arez Medya tamamen ücretsiz , bedavadr.
- Arez Medya çok az miktarda hafza kullanr.
- Arez Medya . Net framework üzerinde kurulmutur, bu ekilde yazlmmz oldukça güvenlidir.
- Arezsoft destei ile program açk , net ve kullanm kolay bir ara birimle size sunulmaktadr.
- Arez Medya kurulmu ama çalmayan bir entegrasyon (birleim) kullanmaz..
Download

.................................................. .................................................. ............................

ALZip v 6.03 beta ( 2.65 MB )

Açklama: ALZip tam 35 dosya sktrma biçimini tanyp açabiliyor. Bunlar ALZ, ALX, ACE, ARC, ARJ, B64, BH (1), BH (2), BHX, BIN, BZ2, CAB, EAR, ENC, GZ, HA, HQX, ICE, ISO, JAR, LCD, LHA, LZH, MIM, PAK, RAR, TAR, TGZ, UUE, WAR, XXE, Z, ZIP, ZOO ve 001. Aralarnda cd kopya formatlar ISO ve BIN de var. Ayrca 8 biçimde de sktrlm dosya oluturabiliyor. Bunlar: ALZ, ZIP, LZH, CAB, JAR, TAR, TGZ, ve BH dosyalar. Kullanl ve ev kullanclar için ücretsiz bir program.

DOWNLOAD

.................................................. .................................................. ............................

Outpost Firewall Pro 2.7.491 (8 Mb)Download

.................................................. .................................................. ............................

Visual Labels v3.30 (1694 KB)Download Crack'ide içinde

.................................................. .................................................. ............................

WinGuard Pro 2005 Edition 5.88 (1.4 MB)WinGuard Pro adindan da anlasilacagi gibi çok gelismis bir sistem koruma programidir. Program ekle/kaldir, Ms-dos kipi, Scandisk, Regedit, sisteminizde yüklü belli basli programlar, geçmis bilgisi, masaüstü ve akliniza gelecek her türlü dosya veya uygulamaya erisimi kapatabilecek sekilde, tek bir pencere altinda seçtiklerinizi liste halinde görebilirsiniz. Toplam 25 adet (kayitli kullanicilar için 50) seçim yapabiliyorsunuz ve bunlarin hepsini tekrar aktif hale getirmek için sifreyi girmeniz yeterli oluyor.
Paylasilan bir bilgisayar kullaniyorsaniz veya ben bilgisayarin basinda degilken baska kimse belli uygulamalarima girmesin diyorsaniz bu program sizin için.

Download

SERiAL:
WinGuard Pro 2005 v5.88
Password : LETMEIN Choose : Get Premium Edition License Key : ur74e-v7e9g-96kgd-49gns-84jgd
.................................................. .................................................. ............................
RAR Password Cracker 4.12Download

Crack

Password

 

Spy Emergency 2005 Build 2.0.300 (7.24 Mb)Spy Emergency hizli tarama yapisi ve güvenli kaldirmasiyla diger anti-casus yazilimlarindan ayrilir. Spy Emergency'in bulacagi tehditler:


# Caus yazilim(spyware)


# Reklam yazilimi(adware
# Malware
# Giris Sayfasini Degistiriciler
# Uzaktan Yönetim Araçlari
# Çeviriciler(dialer)
# Basilan Klavye Dügmelerini Algilayan Yazilimlari(Keylogger)
# Trojanlar
# Araç Çubuklari
# Veri Çalan Yazilimlar
# ActiveX Birlesenleri

Download

85820A4-0C5688B-E7DF02A-8590B777

.................................................. .................................................. ............................

My Drivers 3.11 (987 Kb)My Drivers sisteminizdeki sürücüler için bir yedekleme ve update programdr. Sisteminizdeki bütün sürücüleri listeler ve seçtiklerinizi ya da hepsini yedekler. Bundan sonra eer sisteminizi tekrardan kurmanz gerekirse tek tek driver tantmanza gerek kalmyor. Tek tklama ile bütün sürücülerinizi tekrardan yükleniyor. sterseniz yedeklediiniz sürücüleri EXE veya CAB haline de getirebiliyorsunuz. Ayrca internete balysanz UPDATE seçenei sayesinde driverlerinizin yeni sürümleri çktysa son versiyonlar bulunuyor ve yüklüyor. Ayrca internet explorer, sk kullanlanlar ve outlook ayarlarnzn da yedeini alabiliyor. Yeni sürümde tek tklama ile tüm sistem sürücülerini yedekleyebiliyor ve yine ihtiyaç halinde tüm sürücülerinizi tek tklama ile kurabiliyorsunuz.

Serials & User Name

Name: PHILka.RU
Code: WDW222231-5048494C6B612E5255

Download

.................................................. .................................................. ............................

VueScan 8.2.30


Mac OS X üzerinde, sürücüsü olmayan pek çok tarayiciyi çalistirabilmenizi saglayan yazilimin son versiyonu

DOWNLOAD

.................................................. .................................................. ............................

RealSofts WebTransporter v3.42 (1.97 Mb)WebTransporter, bir çevrimdisi tarayicidir. Çevrimdisi tarayicilarin genel mantigi, gezdiginiz internet sitesinin tüm içerigini sabit diske kaydederek internete bagli olmadiginiz zamanlarda da o siteyi gezebilme imkanini size sunmaktir. WebTransporter, üreticisi tarafindan hiz
esneklik ve fiyati
açisindan diger tarayicilardan avantajli görüyor. Esnek yapisi, dosyanin bilgisayara kaydi sirasinda, siteden hangi bilgilerin alinmasi gerektiginden tutun da sayfadaki link izinlerine kadar bir çok konuyu sizin seçiminize birakiyor. innDirme algoritmasi sayesinde, sitede bulunan (java dahil) tüm içerigi geride eksik birakmadan ve en yüksek hizda innDirebiliyorsunuz. Ayrica WebTransporter, sitede bulunan mp3'leri, resimleri ya da basliklari listeleyebiliyor. Bu innDirme islemi sonucunda, innDirdiginiz sayfa Internet Explorer'da görünebilecek durumda Zip dosyasi olarak ya da CHM arsivi olarak kaydedilebiliyor.

DOWNLOAD

.................................................. .................................................. ............................
Cheatbook Database 2005 (19 MB)Bu program ile PC, Playstation, Playstation 2, Sega, Nintendo 64, DVD, Gameboy Advance, Gameboy Color, Xbox, Gamecube, Dreamcast, N-Gage, Super Nintendo gibi platformlardaki mevcut olan tüm hilelere sahip oluyorsunuz. Ayrica 1000'e yakin sayida detayli Oyun Çözümü de emrinize amade oluyor.
Eger oyunlarda ekstra silah, yasam ve diger bölümlere geçmek istiyorsaniz bu bedava hile bankasi tam size göre

DOWNLOAD

.................................................. .................................................. ............................

Bandwidth Controller 0.31 (1.3 MB)Ana makina üzerinden diger bilgisayarlara paylastirilan internet baglantisini sinirlandirabilen bir program. Örnegin 256 Kbit'lik bir baglantiniz var diyelim. Ve sirketinizdeki bazi elemanlarinizin bu internet baglantisini dosya inndirmeler için harcayip diger kullanicilarin internet hizini düsürmesini istemiyorsunuz. Istediginiz bilgisayarlarin internet baglanti genisliklerini (bandwidth) sinirlayip tüm baglantiyi harcamalarini önleyebilirsiniz.
Download

#1 DVD Ripper 1.3.11Download

.................................................. .................................................. ..............................
123 Hidden Sender 2.41Download
.................................................. .................................................. ..............................
12Ghosts XP 6.10Download

.................................................. .................................................. ..............................
550 Access Browser 3.0.10Download

.................................................. .................................................. ..............................
Able Graphic Manager 1.8Download

.................................................. .................................................. ..............................
Able Photo Slide Show 1.1Download

.................................................. .................................................. ..............................
Absolute Time Corrector 2.92Download

.................................................. .................................................. ..............................
AbsoluteControlv2.0Download

.................................................. .................................................. ..............................
AbsoluteFTP 1.8Download

.................................................. .................................................. ..............................
Active WebCamDownload

.................................................. .................................................. ..............................
Actual Title Buttons1.7Download

.................................................. .................................................. ..............................
Actual Windows Minimizer 1.4Download

.................................................. .................................................. ..............................
Ad Muncher 4.3dDownload
mehmetsaki is online now mehmetsaki isimli yenin yazd bu mesaj deerlendirin. Kurallara Aykr Mesaj Bildir  

Adobe InDesign CSSayfalari çabucak olusturun, güvenle basin
Adobe InDesign CS yaziliminin güçlü araçlari ile kitap, dergi gibi çok sayfali tasarimlarinizi kisa sürede hassas ve güvenilir bir sekilde hazirlayabilirsiniz. Belgenin belirli bölümlerini ayri katmanlara kaydederek kontrolünü kolaylastirabilirsiniz. Sablon sayfalar çok sayida sayfanin tasarimini kolaylastiriyor. Story Editor, kelime islemci ortaminda metin yazmanizi ve düzenlemenizi sagliyor. Türkçe tireleme destegi sayesinde bloklu metinlerinizin daha güzel görünmelerini saglayabilirsiniz. Renk ayrimi çikisini önizleyerek olasi baski hatalarini önceden görebilir, büyük maliyetlerden kurtulursunuz. Fikirlerinizi InDesign'in profesyonel araçlari ile kisa sürede çiktiya hazir bir tasarima dönüstürebilirsiniz.
Yaraticiliginizin hakkini verin
InDesign'in kullanimi kolay ve esnek araçlari ile tasarimlarinizi çok kisa sürede yapacaksiniz, böylece yaraticilik için daha çok zaman ayirabileceksiniz. Saydamlik destegi sayesinde seffaf ve kirpilmis resimleri hiç sikinti çekmeden tasariminiza ekleyebilecek; Excel, Word gibi uygulamalarda hazirladiginiz tablolari sayfalariniza ekleyip InDesign araçlari ile hazirlanmis gibi düzenleyebileceksiniz. OpenType destegi sayesinde en karmasik tipografik çalismalari InDesign ile yapabileceksiniz.
Birakin Adobe bütünlesikligi sizin için çalissin
InDesign'i Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat, GoLive® ve InCopy® gibi diger tasarim uygulamalari ile bütünlesik olarak kullanabilir, tasarim sürecinde bu uygulamalar arasinda geçisler yaparak daha verimli bir çalisma süreci ile daha profesyonel tasarimlar hazirlayin.
Bu Adobe programlari, ürününüzü en güzel biçimde tamamlamaniz için birbirleri ile uyumlu çalisan bir tasarim araçlari toplulugudur. Tamamlanan çalismanizi Adobe Portable Document Format (PDF) dosyalarina dönüstürerek çevrimiçi ve Web ortamlarinda yayinlayabilirsiniz.

Download
Crack


Registry Mechanic v5.0.0.144Kayit Defteri'neki ayarlarinizin sorunlarini gidermek için mükemmel bir araç. Program gereksiz kayitlari siliyor ve zarar görmüs olan kisimlari onariyor. Ayrica geçersiz kayit degerlerlerini, geçersiz yazi tiplerini, geçersiz kisayollari, Program Ekle/Kaldir'daki geçersiz program isimlerini, geçersiz paylasilan programlari, geçersiz program yerlerini de düzeltebiliyor. Yanlis sildiginiz dosyalar Kayit Defteri'nde anahtarlar birakarak sistemi yavaslatir. Bu program sayesinde bu birikmeyi ortadan kaldirabilir ve sisteminizin performansini en üst seviyeye çikarabilirsiniz.

DDownload
Registration Name: Warwick Sola
Serial Number: F07A-A236-A42A-2A45-4150-E03B-F2F5-F9E2


Spybot search and destroyerBilgisayarnz trojen ve spylardan koruyan çok güzel bi program

Download


Trendy Flash Site Builder

Flash sayfa sahibi olmak isteyenler için mükemmel bir programa sahip olmak istiyorsanz, ite size frsat...
Kullanm son derece kolay ve hzl olan bu program sayesinde çok k web sayfalara sahip olabilirsiniz.
Programn kendi içinde epey çeitli tema ve desen seçenegi mevcut olup, bu seçeneklerle flash sitenizi yapmanz daha da kolaylamaktadr.
Hatta web sayfanzn arka planna müzik ekleme seçenegide bulunmaktadr.
Program full kullanabilmeniz için download klasörü içine crack ve serial numaralarn da ekledim.

Program full yaparken sknt yaamamanz için unlara dikkat etmeniz gerekebilir:

1- Download klasörü içinde verilen crack.exe dosyasn programnz install etmi olduunuz dizin içine atnz. (program çaltrmadan önce)

2- Yine download klasörü içindeki serial numaralardan birini programnz çaltrdnzda karnza çkan serial penceresine copy/paste ederek giriniz.
Artk programnz full ve kstlamaszdr, dilediginiz gibi flash sayfalar yapmanz için önünüzde hiçbir engel kalmamtr.

Download


Adobe PhotoshopCS2Download
Türkçe Yama
Serial


WinRAR v3.51 Türkçe Full Sürüm

Download
Download2


Paint Shop Pro 9.0.0

Açklama: Dünyaca ünlü resim ileme program olan Photoshop'un en güçlü rakibi olarak gösterilen PaintShop Pro'nu bu en yeni sürümü Photoshop'a yine göz açtrmayacak gibi gözüküyor. Paint Shop Pro eski sürümleri ile sadece amatör kullanclara hitap eden bir programken imdi profesyonel kullanclar bile artacak yeniliklerle doldurulmu. Bu sürüm en iyi Paint Shop Sürümü olarak gösteriliyor ve sadece en kullanl fotoraf düzenleme araçlar güncellemelerini içermeyi deil birçok yenilenmi seçenek ve tamamen deitirilmi eski özellikler ile de geliyor. Paint Shop Pro ile kolayca resim ilemeyi ve yeni özellikleri kullanmay örenebileceiniz bir sistem de programa eklenmi durumda.

Arka Plan Silicisi, Warp Araçlar, Yeni Filtreler ve Efektler, Perspektif düzeltme arac, Resim Motoru, Otomatikletirilmi üretkenlik, Geniletilmi Örenme Sistemi ve Dinamik özelletirilebilmesi ile Paint Shop Pro grafik yapmclarnn ve amatör kullanclarn vazgeçilmez araçlarndan biri olma yolunda hzla ilerliyor.

Bu yeni sürümde eklenen özelliklere bir gözatacak olursak:

* Dijital Kamera Kirlilik Düzeltme Filtresi (Fotoraflarnz tarar ve hatal lekeleri yok eder)
* Kromatik Silici Filtresi (Nesnelerin etrafnda oluan hatal renk halkalarn yok eder)
* Flash Filtresi (Karanlk gölgelendirmeleri aydnlatr)
* Arka Iklandrma Filtresi
* Gerçek Çizim Stilleri (Orjinal frça ve kalemler)
* Palet Bça ve Smear Arac ile Canvas karmlar ve silimleri
* Mixer Paleti (Renk Kartrc)
* Canvas Medya Katmanlar Destei
* Kolayca Yeniden Fotoraf Renklendirmesi
* Yeni ekil Araçlar ve Gelitirilmi Dolma Kalem ile vektör tabanl ekiller oluturabilme
* Gelitirilmi Daire Oluturucusu
* Poligon ve yldz tarz simgeleri Simetrik ekil Arac ile kolayca oluturabilme
* Metin Girii Arac Yenilemesi (Artk metinleriniz anti-alias destekli ve dikey olarak da yerletirilebiliyor)
* Çoklu Tabaka Efektleri
* Yenilenmi Geçmi Paleti
* Yenilenmi Geri Alma Seçenei (Artk istediiniz herhangi bir deiiklii bir öncekine dokunmadan geri alabilirsiniz)
* Projelendirme Destei
* Tarayc Sa tklamasnda görünecek ekilde imaj detay, yaratc bilgisi ve EXIF verisi yazabilme
* Yeni yüzlerce template (metin,resim ve çizim temalar)

Download


VirtuaL Drive 9,0

Download

S/N: VDP90300200530168157


Cd Space 5,0

Download

SERAL:SE5682D658659592


Deamon Tools 3,47

Download


Alcohol 120% 1.9.5.3105

Download
Crack


Gmail DriveDownload
Download2

VMware Workstation 5.0. 13124Bilgisayarinizda birden fazla isletim sistemi (Microsoft Windows, Linux, Novell Netware) çalistirabilmenizi saglayan bir yazilim. Örnegin bir yandan Windows Xp kullanirken diger yandan makinanizda yüklü olan Linux'u çalistirabilir ve kullanabilirsiniz. Böylece birden çok isletim sisteminin sundugu özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Download

Serial: NK0U0-80T0Q-P05FC-4M9XQ
Serial: 6JXP1-CHG04-08H4G-4MDX6


MegaView v8.0MegaView v8.0 ile resimlerinizi rahatlikla edtileme yapabilirsiniz

Download


McFunSoft Video Solution 3.0* Convert between ALL video formats
* Burn DVD, VCD or SVCD
* Enhance your videos with more than 40 effects
* Capture from DV, analog cameras, VCRs, TV tuners and WEB cams.
* Batch mode processing, join several video files and make one DVD.
* Extract audio and images to files

Download

NAME: WWW.BESTSERIALS.COM
CODE: MVS5943721

Company:
www.serials.ws
Serial: MVS5945630


Eklendi:
WinDVD Platinum v7.0.B27.066WinDVD, standart bir DVD yürütücüde olmasi beklenen tüm özellikleri tasiyan ve kullanimi kolay bir DVD yürütücüsüdür. Bunlara ek olarak VCD 2.0 destegi(sadece VCD oynaticilarda çalisan filmleri de okuyabilir), donanimsal kod ve renk çözücüsü, kullanici arabirimi destegi, video görüntüleme seçenekleri, kayit ve DVD, Intel ses, WMV-HD oynatabilme özelligi ile size mükemmel bir oynatici destegi saglar. Yeni TrimensionDNM özelligi ile de kalitesiz görüntüleri düzeltebilir, çoklu hoparlör destegi ile de tüm ses sistemleri ile tam uyumlu kullanilabilir. Yeni kanallarin sundugu wide screen(16:9) görüntülerini gösterebilir. Bu gelismis oynatici ile videolardan begendiginiz görüntüleri cep telefonuna da gönderebilir; mükemmellesmis görüntülerin tadini çikarabilirsiniz.

7 Sürümündeki Yenilikler :

# Çoklu sinema ses sistemleri ve ek birçok profesyonel ses sistemi gelistirmeleri
# RealPlayer, Quicktime, Windows Media, DivX, HD Audio, WMV gibi birçok dosya biçimini destekleme
# Yeni medya paylasimi destegi (PC, Cep, vb..)
# Dijital TV destegi
# Winamp tarzi görsellikler
# Mobil cep teknolojisi
# Gelistirilmis DVD oynatimi ile sabit sürücüdeki DVD biçimlerini de okuyabilme

Download
RAR PASSWORD:http://blueportal.org
Crack


Copernic Tracker 1.1Sürekli takip ettiginiz sayfalar mi var?
Nezaman güncellendigini merak mi ediyorsunuz? Sorununuz çözüldü.
Copernic Tracker istediginiz sayfalari hafizasina alip internette oldugunuz süre içerisinde, sizin belirttiginiz zaman dilimlerinde (mesela 15 dakikada 1) siteyi kontrol ediyor ve sizin belirttiginiz kosul saglanmissa (mesela 5 kelimeden fazla degisim oldugunda) sizi, alarm vererek haberdar ediyor.
Isterseniz bu degisimleri e-mailinize veya SMS 'le de gönderebiliyor.

Download
s/n: 2201-1253476 or s/n: 5890-1530525


WinSettings 8.0

<IMG style="WIDTH: 480px; ; WIDTH: expression(this.width > 640 ? 480 : true)" alt="" src="http://img152.imageshack.us/img152/8994/wsicons3hj.png" border=0>

*WinSettings ile Temp klasörünün, Temporary Internet Files klasörünün, Geri Dönüsümün vs. otomatik olarak temizlenmesini saglayabiliriz. *Ekranin belli bir bölümünün resmi çekip bunu kaydedebiliriz. *Art Alan resimlerini düzenleyip bunlarin Windows'un her açilisinda degismesini saglabiliriz. *Yine Windows'un açilisindan itibaren ayarlayacagimiz müzüklerin sirayla ya da karisik bir biçimde çalmasini saglayabiliriz. *Ve de Windows'un daha bilmedigimiz birçok özelligini degistirebiliriz.

Download
Crack


GX::Transcoder 2.22.2781

<IMG style="WIDTH: 480px; ; WIDTH: expression(this.width > 640 ? 480 : true)" alt="" src="http://img370.imageshack.us/img370/7558/qqq8oy.png" border=0>

Tek Kelimeyle SÜper.!!! Bütün müzik formatlarini birbirine çevirebiliyor.Converter programi ...ÜcReTSiZDiR

Download


Steganos Internet Anonym PRO 2006 v8.0!Eger bilgisayarinizda banka düzeyinde bir güvenlik istiyorsaniz Steganos Safe uygulamasi tam size göre. Önemli dosyalarinizi Steganos Safe programina aktararak güvence altina alabilirsiniz. Olusturulan tüm güvenli klasörlere Windows Gezgini altindan ulasabilirsiniz. Fakat Close tusuna tikladiginizda erisim durdurulur ve istenmeyen ziyaretçilere karsi sürücüler kapanir. Eger sürücülerinizi tekrar görünür hale getirmek istiyorsaniz Open tusuna tiklamaniz yeterli olacaktir

Download


Pinnacle Studio Plus 9.4.3.56Pinnacle, kendi video filmini yapmak isteyen ev tipi kullanicilar için, pratik ve yeni özellikler ile zenginlestirilmis Studio 9 yazilimini yaratti. Studio 9 sayesinde bilgisayarlar, surround ses sistemi ve genis ekran özellikleri ile birer film yapim ünitesi haline dönüsecekler.Studio Serisi ürünlerle beraber gelen Studio 8 yaziliminin bir üst versiyonu olan Studio 9, genis ekran destegi, otomatik video isleme, baska yazilimlarla da uyumlu çalisabilme, eski ve hasarli videolarda ses ve görüntü onarimi gibi yeni ve gelistirilmis pek çok özellige sahip.

Download
S/N:JADQC-ABBAA-FOPOP-AAAAG-OAGCE

EarthView 3.3.0Bu yazilim ile çok güzel ekran koruyucular ve duvarkagitlari yapabilirsiniz. Ancak bu resimler için sadece dünyadan, gökyüzünden ve sehirlerden manzaralar seçmeniz gerekiyor.

Yazilimin özellikleri:
# Dünyaya yüksek kaliteli resimlerle bakin,
# Gündüz ve gecenin farkini görün,
# Atmosfer efektleri,
# Kentsel alanlar, kent isiklari,
# Bulutlar (internette iken çalisacak),
# Harita ve küre izdüsümü,
# 3000'den fazla yer ve yerel saat,
# Özellestirmek için daha fazla ayar...


Son sürümde:
# Sehirlere UTC / GMT eklendi.
# EarthView elle baslatilirken ana pencereyi otomatik gizleme gösterme ayari eklendi.

Download


Kerio Personal Firewall 4.2.0 FinalKerio Personal Firewall küçük ve kullanimi oldukça kolay olmasina ragmen hemen hemen tüm hacker saldirilarini ve internet ortamindan gelen tutarsiz verileri önleyebilen gelismis bir kisisel güvenli duvaridir.

WinRoute Güvenlik duvari içindeki ICSA sertifikali teknolojiyi kullanan bu ücretsiz program arka plan servisi olarak çalisabilip oldukça az sistem hafizasi kullanabilmektedir. Ayrica donanim içine eklenen özel bir sürücü de program ile beraber gelmektedir. Böylece tipki bir güvenlik duvari donanimi gibi çalisabilen program ile WinRoute kullanmayan bilgisayarlarinizda güvenliginizi saglayabilirsiniz.

Programin özelliklerine bir gözatacak olursak:

* Tüm harici IP trafigini kesebilme
* Masaüstünü potansiyel saldirganlardan gizleyebilme
* Kolay ayarlama için 3 güvenlik seçenegi
* MD5 uygulama imzasi destegi ile Truva Atlarina karsi ek güvenlik
* Ayrintili Baglantilar Listesi ile açik olan tüm aktif baglantilari görüntüleyebilme

Bu sürümde eklenen yenilikler :

. Windows XP SP2 destegi
. Boot (Açilis) korumasi
. Paket filtrelemesi düzeltmeleri
. Birçok hata giderilmesi ve düzeltmeleri

Download
Crack


Kazaa Ad Blocker & Optimizer Pro 3.50bKazaa programi ücretsiz bir dosya paylasim programi oldugundan dolayi bir çok reklam ve casus program içerebilmektedir. Kazaa kullananlar bundan son derece sikayetçiler. Bu durumu engelleyebilecek olan Kazaa Ad Blocker & Optimizer Pro, Kazaa'nin pop-up'larini ve bilgisayariniza innDirdigi reklamlari engelliyor. Kullanimi son derece basit ve etkileri ise kisa zamanda farkedilebiliyor.

Download

Speedfan 4.25 FinalFan hizinizi size gösteren bir programdir
SpeedFan, sayesinde bilgisayarinizdaki parçalarinizin destekledigi ölçüde fan hizinizi bile kontrol edebilirsiniz. Ayrica SCSI ve S.M.A.R.T destegide bulunmaktadir.

Download


Daemon Tools 3.47Daemon Tools tüm cd yazma kaliplarini okuyabilen bir programdir. Yani tüm iso, bin, cue sheet dosyalari, clone cd, nero, blindwrite gibi programlarin özel biçimlerini gösterebilir. Böylece Cd olusturmadan önce kalip dosyalarinin içeriklerini görmeyi saglar. 4 sanal sürücü destegi ile oyunlarinizi cd'ye yazmadan direkt kalip dosyalari içinden çalistirabilir, içeriklerine erisebilir ve oynayabilirsiniz. Daemon Tools her oyun canavarinin arsivinde olmasi gereken bir araçtir.Ücretsizdir.

Download


Mass Downloader 3.1.607SR1Mass Downloader ile FTP ve web sitelerinden maksimum hizda innDirme yapabilirsiniz. Indirmelerinizi karsi sunucunun bant trafigine göre degisik zaman araliklarinda ayarlayabilirsiniz. Program ile ZIP dosyalarini innDirmeden önce içerigini görebilir böylece innDireceginiz dosyada zararli bir dosya olup olmadigini ögrenebilirsiniz.

Diger Özellikler:

Dosyalari parçalari bölmek
# Herhangi bir siteyi komple çekebilme
# Gelismis FTP destegi
# Çerez destegi
# InnDirme planlama
# Basit kullanim
# Arkaplanda islem yapabilme
# HTTP ve SOCKS Proxy destegi
Ayrica programin Opera tarayicisi destegi ve Türkçe dil destegi de bulunuyor.

Download

Name : User 324138
Serial: 67635-226641234-GC


iMesh 5.2Peer-to-peer sistemini kullanan dünyaca ünlü dosya paylasim programi olan iMesh'in en son sürümü. iMesh sayesinde diger iMesh kullanicilari ile dosyalarinizi paylasabilirsiniz. Döküman, video, MP3, imaj gibi her türlü dosya paylasimi yapilabiliyor. Ayrica arama çubugundan paylasilacak dosyalari arayabiliyorsunuz.
Program yüklendiginde Gator, Cydoor, New.net gibi reklam dosyalarini beraberinden getiriyor.

Yeni sürümdeki özellikler :

. Gelistirilmis arama
. Çoklu dil destegi
. Çoklu kullanicilardan dosya innDirebilme
. Paylasilan dosyalara gözatabilme
. Dosyalari innDirirken görebilme için gelistirilmis medya oynaticisi
. Gelismis medya filtrelemesi
ile virüs ve zararli içerikleri engelleme
. Sohbet destegi
. Kolay ve gelistirilmis kullanici arabirimi
. Bant genisligi kontrolü

Download


MailWasher Pro v4.1.9Eger e-maillerinizin güvenli olup olmadigini bilmiyorsaniz mailwasher programi sizin için uygun olabilir. Program size gelen e-mailleri almanin yani sira bunlari virüs taramasindan geçirebiliyor ve spam mail olup olmadigi konusunda size bilgi veriyor. Eger gelen mail spam mail ise size bu mailin kimden geldigini gösterebiliyor. Mailwasher POP3, HOTMAIL, AOL, MSN ve IMAP'i destekliyor.
Programin shareware versiyonunda spam mail kontrolü devre disi birakilmis durumdadir

Download


WinGuard Pro 2005 Edition 5.88WinGuard Pro adindan da anlasilacagi gibi çok gelismis bir sistem koruma programidir. Program ekle/kaldir, Ms-dos kipi, Scandisk, Regedit, sisteminizde yüklü belli basli programlar, geçmis bilgisi, masaüstü ve akliniza gelecek her türlü dosya veya uygulamaya erisimi kapatabilecek sekilde, tek bir pencere altinda seçtiklerinizi liste halinde görebilirsiniz. Toplam 25 adet (kayitli kullanicilar için 50) seçim yapabiliyorsunuz ve bunlarin hepsini tekrar aktif hale getirmek için sifreyi girmeniz yeterli oluyor.
Paylasilan bir bilgisayar kullaniyorsaniz veya ben bilgisayarin basinda degilken baska kimse belli uygulamalarima girmesin diyorsaniz bu program sizin için.

Download

SERiAL:
WinGuard Pro 2005 v5.88
Password : LETMEIN Choose : Get Premium Edition License Key : ur74e-v7e9g-96kgd-49gns-84jgd

CRAZYTALK v4.0.720.1
program fulldür...crack felan gerekmez..

crazytalk ile resimlerinizi hareketli animasyonlara çevirerek mükemmel ekartlar hazrlayp sevdiklerinize gönderebilirsiniz.ayrca resimlerinize kendi sesinizi de eklemeniz mümkün.

Download


SendLink 1.9Bilgisayardan bilgisayara direkt olarak dosya innDirme islevine olanak saglayan linkler olusturan özgün bir program. Istediginiz programi seçin, e-posta adresini girin ve gerisi çok kolay. Karsi tarafa giden e-posta içindeki linkle artik istediginiz dosyalari paylasabileceksiniz.

RAR PASSWORD : ini

Download


Musicmatch Jukebox 10.00.4015Musicmatch Jukebox, temel olarak bilgisayarda müzik dinlemek için kullanabileceiniz bir programdr. Bu program sayesinde ister diskiniz üzerinde bulunan müzikleri ister internet üzerinden müzik dinleme olanana sahipsiniz. Programn bir dier avantaj ise internet üzerinden size 600.000 akya ulaan bir ariv sunmas. Bunun yannda programda internet üzerinden radiyo dinleme özelliide bulunuyor. Musicmatch Jukebox program ile müzik konusunda her türlü istekleriinize cevap bulabilecek ve müzii doyasya yaayabileceksiniz.

Programn Özellikleri
+ nternet üzerinden dünya radyolarn dinleyebilme özellii.
+ Programn kendi servere üzerinde bulunan çok geni müzik arivinden müzik dinleme veya indirebilme özellii.
+ Musicmatch Jukebox program ile ark ve akclar hakknda detayl bilgilere ulaabilme özellii.
+ Cd siparii verebilme özellii. Müzik indirmek uzun sürüyor ve bu sizi skyorsa bu özellik tam size göre.
+ Video izleyebilme özellii.
- Ne yazkki indirdiiniz müzikler için aylk 8$ ödemeniz gerekmektedir.

Versiyon Özellikleri
+ Cd ripleme özellii sayesinde cdlerinizden mp3 elde edebilirsiniz.
+ Cd listesi oluturup smarlayabilme özellii.
+ Müzik listelerini yazc üzerinden çkarabilme özellii.
+ Gelitirilmi listeleme özellikleri.
+ Gelimi parça arama özellikleri.
+ Yeni eklenmi radio kanallar(Gold Radio frekans üzerinden)
+ Yeni balatlan online yardm destei.

Fiyat ve Shareware Özellikleri
*** Programn deneme sürümünde kstlanm seçenekler;
. Online yardm destei
. Radio kanallarndan yanlzca 5'te 1'ini dinleyebilme.
. Cd smarlama seçenei kaldrlm.
. Çk olma seçenei kaldrlm.
. Cdlerinizi mp3'e çevirebilme yetenei üzerinde deiiklik yaplm. Bu deiik sayesinde cd sürücünüzün hz 10x olarak gözüküyor ve mp3ler daha yava oluuyor.
*** Programn tam sürümünün fiyat 19.95$'dr. Eer yeni eklenmi radio kanallarnada sahip olmak istiyorsanz 35$ ödemeniz gerekmektedir.

Sistem gereksinimleri
- Pentium 300 MHz ilemeci
- 128 MB Ram bellek
- 250(Önerilen 500) MB disk alan
- Internet Explorer 6.0

Download

Serials & User Name

Name:
www.ttdown.com
Code:955GG-79U5427HJ7R7JJR
--
Name:
www.piaodown.com
Code: GKAW2-WGQH2-2KGAW-R3G4K


Easy HTML Autorun Builder v1.5.0 Build 056

Çok kolay bir ekilde autorun hazrlayabilirsiniz.Fakat bunun bir özellii ise html olarak hazrlamasdr.Basit bir ekilde html autorun hazrlayabilirsiniz.Download
Crack


Kingdia DVD Ripper

Smart DVD Ripper DVD filmlerinizi tüm kullanlan video biçimlerine (VCD, SVCD, AVI, MPEG, DivX, vb.) çevirebilen bir programdr. Yüksek ilem hz ile bu ilemi oldukça ksa sürede tamamlayabilirsiniz. Ayrca bir DVD içindeki filminizi kaliteden çok fazla ödün vermeden tek CD içine atabilirsiniz.
* Baz DVD açl hatalar düzeltildi.
* Çözünürlük ayarlama eklendi.
* Önizleme pencresi arayüzü deitirildi.
* Video önizleme denetimi eklendi.
Programn özellikleri:
* MPEG 1 dönüümü destei (DVD ----> VCD)
* MPEG 2 dönüümü destei (DVD ----> SVCD)
* DivX ve AVI dönüümü destei (DVD ----> DivX+AVI)
* DivX (MPEG 4) dönüümü ile kalite kayb olmadan boyutu %10 azaltma
* Kalite kayb olmadan ses sktrmas
* Uzun süren sktrmalardan sonra bilgisayar kapatabilme özellii
* Çoklu dosya çevirebilme
* Dolby surround (Çevresel Ses) destei
* Alt Yaz seçebilme/ayarlayabilme
* Macrovision Korumasn kaldrabilmeDownload

Name: ttdown.com
Code: A562D857DFF2066A27FAE7D04FCEB3FF


Folder Lock v5.2.6

Folder Lock yazlm ile sabit sürücünüzdeki tüm klasörlere, dosyalara, resimlere, dökümanlara ve aklnza gelebilecek her türlü dosyaya kilit koyabilirsiniz. sterseniz yazlmn kendi oluturduu bir kasaya çok önemli dosyalarnz atabilir ve insanlarn görmesini engelleyebilirsiniz. Yazlm ifreleme ilemini 2 saniyede yapacak kadar iddial ve hzl. Tek bir fare tklamas ile ifreleme yapabilecek kadar da basit.
Dosyalar ifreleme ileminde DOS altndan dahi açlmyor, üstelik sistem kendiliinden açlp kapansa bile her seferinde kendiliinden ifre korumas devreye giriyor. Hem fla diskleri hemde disket sürücüsünü ifreleyebilme özellii de bulunuyor. Destekledii dosya formatlar; FAT16, FAT32, NTFS, EFS.
Yenilikler :
Vahi ataklara kar koruma eklendi.
Krlmaz ve güvenli ifreler oluturmak için ifre oluturucusu güncellendi.Download


MP3 Doctor 5.11.033Download
Crack


ZoneAlarm Pro 5Download

Serial:
b9gn1-t8dx2-f6gej-f00r16-52i2k0
or
et9nf-rxxs1-dniuj-siukrj-0pkjg0

ACDSee 8.0.39 yeni fullDownload


BSR GörüntükaydederWindowsunuzda aklnza ne geliyorsa resimini çekebilir yada video olarak kayt yapabilirsiniz, oldukça kullanl Türkçe

Download


Ulead Gif Animator v5.05Ulead Gif Animator program ile animasyonlu gif (animatedgif) dosyalar oluturabilir ve mevcut gifler üzerinde düzenleme yapabilirsiniz

Download
Crack


Full Video Converter 2.8.9

Download

Name: FVUS#TEAM-QUARTEX
s/n:23081958560603194460


Learn to serisi tek rar da (7 dil sesli)


7 dilde kelime öretmeyi amaçlayan bi kolleksiyon. duyarak ve kelimeleri görerek (tabii klavuz kelimeler ingilizce) . bu kadar ey nasl sm die bende düündüm önce ama cracklar ile beraber içinde var hakkaten. bence kaçrmayn. lazm olur bigün.
------------------------------------------
Learn To Speak French v2.8
Learn To Speak German v2.8
Learn To Speak Italian v2.8
Learn To Speak Spanish v2.8
Learn To Speak Russian v2.8
Learn To Speak Japanese v2.8
Learn To Speak Simplified Chinese v2.8

Download


Acdsee 8.0 Crack le BeraberACDSee, Resimlerle harneirseniz, elinizde mutlaka ACDSee bulunmal. Bu mükemmel grafik arac, resim görüntülemede ve birden fazla resme göz atmada hzl, etkili ve kullanm kolay bir arayüze sahip. Görüntü gözatcs, grafiklerinizi kolayca yerletirip düzenlemenizi salarken tam ilevli resim görüntüleyici, hzl bir ekilde resimleri gösteriyor.

ACDSee, kullancya Photo Enhancer (Fotoraf Düzeltici) dahil olmak üzere birçok görüntü ileme arac sunuyor. Program, birçok medya dosyasnn yansra en popüler görüntü biçimlerini destekliyor. Üstelik toplu dosya dönütürme özellii de var.

HTML albümü üretimi, tak- çaltr türü dijital kameralar için destek ve TWAIN desteinin yan sra ZIP ve LHA sktrlm dosyalara göz atabilme de programn özellikleri arasnda. "Thumbnail" (trnak resim) fonksiyonu, dosya yönetimi araçlar, masaüstü duvar kad ve kabuk düzenleme (Shell edit) komutlar gibi birçok özellik de cabas

Download


Screamer radioWindows media player' kullnarak radyo dinleyebileceiniz , Dinlediklerinizi mp3 formatnda kayt yapabileceiniz güzel bir program , yüzlerce radyosu kaytl olarak gelen "Screamer radio" gerçekten süper güzel bi program ...

Bass audio library teknolojisi üstüne kurulan bu program dierleri gibi sistemde yavalama etkisi yapmyor ,

Önemli özellikleri :

.Baarl kayt sistemi
.Sistemi kasmyor
.Ücretsiz
.Kolay kullanml

kincil özellikleri :

.Ho görünümlü
.kolay saklanabilir
.birden çok ses kart kullanabilir
.otomatik güncelletirme

Datm ücretsiz yaplan bu programn sk sk güncellendiini söylemek gerekir..

Download

Internet Sweepernternette ziyaret edilen sitelerle ilgili windows'un tuttuu tüm kaytlardan kurtulmak isterseniz, ite aradnz program. Bilgisayar her açldnda, browser her kapatldnda otomatik olarak çalr. Internet Explorer, Netscape Navigator, AOL ve Opera'y destekliyor. Cache, History, Cookie'leri, Adresleri, ifreleri ve Temporary dosyalar siliyor.

Download


Okey Oyunu 2.1

Download

Moonstar Sözlük 1.0
Türkçe-ngilizce ve ngilizce-Türkçe çeviriler yapabilen, Türkçe kelimelerin e anlamllarn gösterebilen bir klasik.

Download

AntiVir Personal Edition 6.30.00.97

Ücretsiz bir antivirüs program. nternetten güncelleme özellii de var. Mutlaka deneyin.

Download

Java 2 Runtime Environment 1.5.0

Bu program Windows´unuza Java kabiliyeti salar. Bu sayede java ile yazlan okey, batak vs gibi sayfalarda gezebilirsiniz.

Download

avast! Home Edition 4.6.652

Avast Türkçe ücretsiz etkili bir antivirüs program. Mail virüslerini bile kontrol ediyor

Download

AndRoute Tr-Karayollar 2.0

TR- Karayollar , Türkiye'deki tüm karayollari ayrintili özellikleri tüm yerleim yerleri.

Download

AVG Anti-Virus Free Edition 7.323

Ücretsiz bir antivirus program. Antivirus programlarna para vermek istemiyorsanz deneyebilirsiniz.

Download

SeViYoRuM SeNi 1.0

Programn her eyini siz tasarlyorsunuz ve sevdiiniz insann programnz bilgisayarnda açmasn bekliyorsunuz. Böylece iletmek istediiniz her eyi ona bu program sayesinde iletebiliyorsunuz.

Download

Proceviri 1.8

ProÇeviri ngilizce'den Türkçe'ye bilgisayar destekli çeviri yaplmasn salayan bir yazlmdr. Makine çevirisi iste çok büyük baar beklemeyin.

DownloadJava 2 Runtime Environment Standard Edition 5.0 Update 6


Download


Everest Home Edition 2.20Download


Talisman Desktop 2.9

Download

Name: www.serials.ws
Serial: 36586122871750162074


Windows AntiSpyware (Beta) build 1.0.701Download


Recover My Files 3.5Download

Crack


Real Player 10.5 GoldDownload


Windows Media Player 10.0Download

Virtual CD v7.1.0.0

Virtual CD v7.1.0.0 en son çkan sürüm bu programla istediiniz kadar sasnal cdrom yapabilirsinizDownload


Nero Buning Rom Premium 7.2.0.3bDownload


Flashget 1.72

ünlü download program..


Download


Winvestigator

program siz bilgisayarnzn banda yokken bakalarnn yapt her eyi kaydediyor(yazlanlar-ziyaret edilen web sitelerini-açlan programlar v.b)istediiniz sürelerle ekran görüntüsünü kaydediyor.program arka planda bir casus gibi çalyor sizden baka kimse farketmiyor.

Download

Crack
ifre: Winvestigator


Opera 9.0 build beta2Download


DizzyNick Creator

Bu program yazdnz nickleri deiik ekillerle size sunuyor. Birini seçmeniz yeterli...Download


Hide IP Platinum 2.0

internette iz brakmadan gezin..

Dowland
Key dosyas
key için rar ifresi = www.e-dana.com


DeepFreze

Bilgisayarlarnza Sürekli Virus, Trojan vb Programlarm Yükleniyor Aadaki Linke Tklayarak Deep Freeze'i indirin Ve Bu Dertten Kurtulun. Özellikle cafe sahipleri için ho bir program...

Program Kurduktan Sonra Bilgisayar Restart Atacak ve Deep Freeze Aktif Hale Gelecektir. Artk Bundan Sonra Bilgisayarda Yaplacak En Ufak Bir Deiiklik (Program Eklenmesi, Silinmesi Vb) Makinanz Yeniden Baladnda Sizin Son Ayarladnz Hale Dönecektir.

Programn Kontrol Ksmna Girmek çin Ctrl+Shift+Alt+F6 Tularna Ayn Anda Basn. Kurulum Annda Belirttiiniz ifreyi Girin.

Program Devred Brakp Ayarlarnzda Oynama Yapmak çin Control Ksmndan Boot Thawed'i Seçin ve Windows'u Yeniden Balatn. Windows Açldnda Sa Alt Köede Deep Freeze'in Simgesi Yanp Sönmekte ise Program Geçici Devre D Braklmtr.

Deiikleri Yaptktan Sonra Control Ksmndan Boot Frozen'i Seçin ve Makinay Yeniden Balatn.

Program Silmek çin Kurulum Dosyasn (DeepFreezeSTDEval.exe) Balatn ve Uninstal' Seçin..

Download


WebGraphics Optimizer Pro 4.2

Web sayfanza koyacanz resimleri düzenleyin.Boyutlarn küçültün.
Resimleri neredeyse hiç kalite kaybna uratmadan sktryor. En iyi kalite ve sktrma düzeyini bulmak için orijinal ekil 5 farkl deimeye kadar kyaslanabiliyor.

Download


Webshots Desktop 2.0

Webshots Desktop program masaüstü görüntünüzü deitiren bir program. Program ile 2000'den fazla masaüstü resmini bedava olarak bilgisayarnza indirebiliyorsunuz.

Download


IconPackager


Download

 

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)
Link:

zone alarm keygen

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://www.hemenpaylas.com/download/884298/ZoneAlarm.Prod-K g.rar.html
ZoneAlarm Pro v.6.5.700.000

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://download.zonelabs.com/bin/free/1038_zl/zapSetup_65_7 00_000_en.exe

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://rapidshare.de/files/2930897/F-Secure.Anti-Virus.Clie nt.S.ecurity.v6.00.11251.Incl.Keymaker-AGAiN.rar.html

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
ftp://ftpez.ca.com/pub/myeTrust/apps/EZAntivirus.exe
keygen

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://www.cracks.mu/download/eTrust_EZ_Antivirus_2005_v7.0 .7.7_175741.html

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Kaspersky internet security2006 +key+türkçe yama

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://www.hemenpaylas.com/download/848388/kis6.0.0.300en_w ww.bydigi.com.rar.html

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Spyware Doctor 3.8 son versiyo+ serial + türkçe yama
Minimum Sistem Gereksinimleri :
Intel Pentium ilemci (ya da edeer) ya da daha iyisi
64 MB RAM uygun
14 MB bo sabit disk alan
Internet Explorer 5.5 (Spyware Doctor günlüklerinin görüntülenmesi için Internet Explorer 6.0 gereklidir)

Boyut : 7.2 MB

NAME: THAN GIANG NAM

S/N: 248C-0198-B029-A687-825E-DFF0-A69F-9D1C-7DE7-421E

NAME : THOMAS GRASSMANN

SERIAL: BFA2-D53B-A6C7-A08B-B95E-C2DD-30F4-8E64-49CF-7E10
türkçe yama

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link: http://www.hemenpaylas.com/download/909726/_vqsV2E__spyware _doctor_3.8.zip.html
program download:

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://rapidshare.de/files/21692522/sdsetup.exe.html


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Ad-ware full paket

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://www.hemenpaylas.com/download/...Aware.rar.html
(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://users.belgacom.net/bn657515/spybotsd14.exe

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Error Killer 2.6
PROGRAM HARDWARE VE SOFTWARE SETUP BLGLERN REGSTRY DEK DURUMLARINI GÖSTERYOR VE ONLARI TAMR EDYORSUNUZ.REGSTRY BACUP YAPIP TEK TIKLA GER ALABLYORSUNUZ.STESNDE OLDUKÇA DDALI YAZILAR VAR.ADINDAK GB HATA KATL(avcs).FULL SON SÜRÜM.BENCE MUTLAKA DENEYN

LNK:

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://www.errorkiller.com/setup.exe
LAÇ:
Name: REVENGE CREW
Serial:1212-E24D-7810-6E11

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Partition Magic Türkçe 8.0 Bilgilerinizi Kaldrmadan Harddisk Bölme Sürücü Deitirme
Programn Amac Windows unuz Kuruluyken Harddisk'inizi stediiniz Boyutlarda stediiniz Dosya Sistemine (Fat, Fat16, Fat32, NTFS) Donutürüp Bölebilirsiniz. çindeki Bilgileriniz Ayn Yüklediiniz Gibi Kalacaktr.

( baz arkadalar bu proglar aryordu özellikle onlara ithaf olunur )

PartitionMagic, sabit diskinizi istediginiz kadar parçalar bölmenize yarayan muhteem bir program.

Dosya yama deildir tek bana çalmaktadr.

Partition Magic Türkçe download
DOWNLOAD PARTITION MAGIC TÜRKÇE
Partition Magic Türkçe indir:


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://rapidshare.de/files/6927434/p...-full.zip.html
(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Spyware Doctor'un firmas Pc Tools firmasnn bir yazlm olan Registry Mechanic kendi alanndaki en iyi yazlmlardan birisidir.
Genel bir kayt defteri düzenleme arac olan bu yazlmn özellikleri u ekildedir.

*Kayt defterinde oluan hatalar bularak bu hatalarn düzeltilmesini ve bu sayede daha salam ve stabil bir sisteme kavumanz salar.
*Sistemdeki mevcut yazlmlar ile kayt defteri girdilerini karlatrarak gereksiz girdilerin silinmesini bu sayede temiz bir kayt defterine sahip olmanz salar.
*"Program Ekle-Kaldr"da sistemde kaldrld halde ad yazan programlarn buradaki kalntlarn siler.
*Sisteminizdeki "dll" dosyalarn tarayarak gereksiz olanlarn silinmesini salar.
*Sisteminizi açtnda otomatik olarak çalmaya balayan (balangç öesi olarak tabir ettiimiz) bir program sistemden kaldrdnzda halen balangç öesi olarak duranlar siler.
*Masaüstünde ya da çeitli bölümlerde gereksizce yer igal eden ksayollar temizler.
*Ayrca gereksiz windows fontu,temp dosyas,dosya uzants girdilerini de temizler.
*Tüm bu ilemleri hzl ve güvenli bir ekilde gerçekletirir.
Genel olarak bu yazlm kullandnzda imi olan kayt defteriniz gereksiz verilerden arnacak, varsa hatalar düzeltilecektir. Bu sayede sistem performansnda anlalr bir art olacaktr. optimizasyon arac gerçekten güçlüdür ve açlnz gözle görülür ekilde etkiler.

arkadalar ben kendim kullanyorum. Bence bu alandaki en iyi yazlm ben gayet memnunum indirin ve görün

ite http://rapidshare.de/files/32155372/...0.310.rar.html
serial NAME: Giovanni Arocho
KEY: BFDF-D4A4-6FE8-58A9-534C-7BB2-111C-C93B

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Kaliteli bir TV program..Netten istediiniz kanal izleyin.
AuthorizationDOWLOAD

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link: http://www.easywebtvandradio.com/EasyWebTV_1.5.0.zip
SERIAL:

Name: TwistedEndZ

Authorization Key: 1C9738F4B

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:

Ekranda yaptiginiz hareketleri video dosyasina dönüstüren profosyenel bir yazilim.
Hazirladiginiz görüntüleri kullanarak etkili sunumlar yapmaniz için gereken yardimci araçlar da deneme sürüm ile birlikte geliyor. Bunlar Macromedia Flash (.flv and .swf)
Windows Media (.wmv)
Apple QuickTime (.mov)
RealNetworks RealMedia (.rm) ve digerleri.
Kaydettiginiz görüntüler arasinda geçis yapmak, grafikler hazirlamak, çalismalirinizi CD'e yazmak ve flash ile internette yayimlamak bu programla çok kolay.
Programi kullanabilmeniz için sisteminizde Windows 2000 ve ya Windows XP yüklü olmalidir.

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://download.techsmith.com/camtasiastudio/enu/camtasiaf. exe

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Mcafee Virusscan Professional 10.0 Full

McAfee’den Antispam destekli Antivirus Program
Download Adresi:


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://www.hemenpaylas.com/download/..._2006.rar.html
Notrogram Serial Gerektirmez.Gerekli ksmlar dolduruyoruz e-mail ifre ksmlarn kafadan sallyoruz ve kaytl kullanc olup program full kullanyoruz.

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Download :


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://www.hemenpaylas.com/download/....6Pro.rar.html
Serial : Keygen’i rar dosyasnn içindedir.

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Download:


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://rapidshare.de/files/14275386/...Final.rar.html
Not:Keyi rar dosyasnn içindedir.

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
PANDA TITANIUM ANTIVIRUS + ANTISPYWARE 2006 TÜRKÇE+ÇALIAN KEY
PROGRAMI BURADAN NDR:


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://acs.pandasoftware.com/shareware/titan6shtu.exe
FREY BURADAN NDR:


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://www.hemenpaylas.com/download/...reler.txt.html Not:Serialleri kopyala yaptr yapmayn elle girin.

Bunlar da alternatifler bizde alternatif bitmez.

Download full retail:


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://www18.enfull.com/titan2006.exe

Download Crackli:


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://rapidshare.de/files/3743654/T...mexci.rar.html Rar ifresi:emexci.com

Program Fulldur. Serial gerektirmiyor.


Sophos Antivirus 5.1.5 Full Version

Ünlü Antivirus firmasnn Virüs tarama program.

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Download Adresi:


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://www.hemenpaylas.com/download/...5.1.5.rar.html
Serial içindedir.

Program, ilk kurulurken, isim ve ifre bölümüne, serial da verilen bilgiyi girmeyi unutmaynz.Program 5.0.2 eklinde kurulmakta, update ettikten sonra 5.1.5 haline gelmektedir.

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Download :


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://www.hemenpaylas.com/download/...virus.rar.html
Serial : Rar dosyasnn içerisindedir.
[SIZE="2"]Norton Antivirus 2006

En Önemli ve Populer Antivirüslerden Birinin 2006 sürümü

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Download Adresi:


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://www.hemenpaylas.com/download/...N2006.rar.html
CRACK YAPILMASI:

1. Modemimizi kapatyoruz.

2. Norton Antivirus 2006’ CDSTART’tan çift tklayarak kurmaya balyoruz.

3. "Unable to verify signature. Do you wish to continue with the installation?" yazs çktnda, YES diyoruz.

4. Aadaki serial’ giriyoruz.
VYB7V-BBVRW-VTXF4-T9KKP-F69W2

5. Kurma ilemi srasnda, "Norton AntiVirus has encountered an internal program error. UninsTall and re-install Norton AntiVirus" mesaj cknca, endiselenmeden, OK’e basyoruz. Baka bir ilem yapmyoruz. Kurulum ilemi bitince bilgisayarmz kapatp açyoruz. ( Hala modemimiz kapal unutmayn ! )

6. Windows baslad zaman Norton kendi kendine calsmaya ve ayar pencereleri gelmeye balyor. Next yapp, activate ileminde Activate By Phone’u seciyoruz. Bu bölüme, 000000-000000-000000-000000-000000-000000-000000-000000-000999 yazyoruz. Daha sonra okey deyip, çkan pencereyi çarp ile kapatyoruz.

7. Internet balantmz açyoruz.

8. Güncellemelerimizi yapp, full kullanyoruz.

Kolay gelsin.
NOD32 Türkçe+Patch

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Download:


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://www.netsoft.com.tr/mailing/nod32tr.exe

Patch:


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://rapidshare.de/files/14861407/...nsane.rar.html F-PROT 3.16 F RETAIL FULL VERSION

Antivirüs Program.

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Download Adresi:


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://rapidshare.de/files/10913914/F.zip.html
BTDEFENDER NTERNET SECURTY

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
evet arkadalar paylama devam srada internet security program var anlatcak fazla bii yok indirin kurun güle güle kullann
program full dür retail-demo felan deil

ifre:kurtadam

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://www.hemenpaylas.com/download/1361527/bitdefender_INT ERNET_SECURITY-TR.rar.html
Arcavir 2006 Düntann en iyi antivirüs program

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Düntann en iyi antivirüs program
serialler +14 günlük ama ardarda girince surekli yukseliyor bende su anda 300 gün

AIHW-I2J8-43Z4-R2WR-6C23-3ESY-5666-7DUA

M34N-WTW9-FCJI—F9Y2-CR7N-S3YT-HL98-AUH4

J2VF-DTCB-LFRW-955N-E7HY-UL9H-GDH3-MGDR

B7NY-HF2M-WACU-A85P-I9EX-UVZB-6EKS-9KF6
serialler denenmistir
LNK
www.arcabit.com/download/scripts/ArcaSetup.php


Arcavir kurarken M34N-WTW9-FCJI—F9Y2-CR7N-S3YT-HL98-AUH4 seriali girin.
Kurulum bittikten sonra update ksmna gelin u seriali yazn.
J2VF-DTCB-LFRW-955N-E7HY-UL9H-GDH3-MGDR
78 gün gibi biey gösterecek.
Daha sonra tekrar update license diyerek
M34N-WTW9-FCJI—F9Y2-CR7N-S3YT-HL98-AUH4
yazn, 28 gün filan diyecek. Tekrar 2. verdiimi yazn 108 dicek.
Böyle 4-5 kere devam edin. En son
J2VF-DTCB-LFRW-955N-E7HY-UL9H-GDH3-MGDR serialini girin ve brakn 200-300 gün eklemi oluyosunuz


power dvd 7

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://download.cyberlink.com/ftpdload/trial/PowerDVD_Trial .exe
Nero7.Premium.Reloaded.v.7.5.02 full

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
indirdiiniz dosyay pc nizde yuklu olan nore ile kalba yazdracaksnz arkadalar yazdrma ilemi bittimi pc nizdeki nero urununu kaldrn.. ve yazdrdgnz cd y takn ve orjinal cd gibi yazlma balayacaktr...
Download Linki:

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link: http://www.hemenpaylas.com/download/...e7502.cue.html Buda lac:

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://www.hemenpaylas.com/download/1408484/Nero_7_Keygen.e xe.html
indirdiiniz dosya boyutuna aldanmaynz 72 bayt olup normalde cd ye yazdrdgmzda 600 mb oluyor...
Winamp Full 5.3

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Publisher Winamp Full:
License: Freeware
OS Support: Windows
Released: 10.03.2006
Modified: 28.09.2006

Winamp Full Description:
Winamp is fast, high-fidelity music player for Windows family systems. It can play various audio formats (MP3, OGG, AAC, WAV, MOD, XM, S3M, IT, MIDI, etc.) as well as video (AVI, ASF, MPEG, NSV). It also supports skins including those from previous versions of Winamp (1.x/2.x and Winamp 3), plug-ins, advanced multimedia browser, internet radio and TV, CD ripping and burning.

Full version supports plugins from Winamp 2, Modern and Classic skins, video playback, has multimedia browser, allows listening to internet radio and watching to internet TV. Also has built-in visualisations and ability to rip and burn a CD.


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://www.downloadsource.net/d1/Winamp-Full/
Ses-Goruntu Programlar (Mp3-MiX-WaV-DVD...)


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
Bu program sayesinde kendi müziklerinizi kolayca yapabilirsiniz...
Programn içerii:

NEW! MAGIX Elastic Audio Easy
NEW! MAGIX LiViD (Little Virtual Drummer)
NEW! Vintage Effects Suite PLUS: Chorus,
Delay, Flanger and Mod Filter
NEW! MAGIX Remix Agent
NEW! 24-bit playback & processing
NEW! Burn master CDs & DVD-ROM


MAGIX Music Studio 2006 DeLuxe


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://rapidshare.de/files/14574315/magix_music_studio_2006 _deluxe.part1.rar.html

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://rapidshare.de/files/14579934/magix_music_studio_2006 _deluxe.part2.rar.html

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://rapidshare.de/files/14583763/magix_music_studio_2006 _deluxe.part3.rar.html

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://rapidshare.de/files/14587679/magix_music_studio_2006 _deluxe.part4.rar.html

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://rapidshare.de/files/14595576/magix_music_studio_2006 _deluxe.part5.rar.html

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://rapidshare.de/files/14602295/magix_music_studio_2006 _deluxe.part6.rar.html

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://rapidshare.de/files/14602295/magix_music_studio_2006 _deluxe.part6.rar.html
BR VDEODAN SES KALDIRIP STEDNZ SES KOYUN:Audio To Video Mixer ver. 3.0.76

bu küçücük program videolarnzdaki istemediiniz seslerden çok basit ilemlerle kurtulmak için kullanabilirsiniz

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
download


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://www.009soft.com/products/a2vmixer.exe
SERAL: By Alkavour
S/N: 12807835
google eart
uzaydan dunyayiizleyin

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:

(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:
http://earth.google.de/tour/thanks-win.html

Ferheng'in Yeni Sürümü!...


(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:Çeviri Dilleri:

Türkçe <> Kurdî

Deutsch <> Kurdî

Soranî <> Kurmancî

English <> Kurdî

Türkçe <> Kirmanckî

Svenska <> Soranî

Français <> Kurdî

Kurdî <> عربي (Erebî)
ndirmek için Aadaki linke tklayn!
(Link Uyars: Lütfen verilen her linki ve dosyay virus kontrolünden geçiriniz! Emin olmadnz hiç bir dosyayda kendi güvenliiniz için açmaynz!)

Link:

__________________

 

 

 

0AB52023-BA00347E-9FA86ACD-FDC330A9-68578B7E-264B81E1-30BDFEEF-CEA403FA-20457E4A-39C03409-F69A9ABA-388E8A94-677044C7-643FE9AC-66523C91-18A61801

Alnt:
hackhell
Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!